Renovables

Apostamos polas enerxías renovables para apoiar a transición enerxética

O noso obxectivo é o de ter cero emisións en 2050

O noso Plan Estratéxico 2021-2025 enmárcase no forte compromiso en materia ESG que viñemos materializando nos últimos anos.

crecemento en renovables supoñerá un investimento de 8.700 millóns de euros, un 60% dos 14.000 millóns de euros previstos no período. O foco da estratexia deste crecemento estará en países atractivos, con regulación estable e divisa forte, así como en proxectos en etapas temperás de desenvolvemento e que contribúan á transición.

Queremos triplicar a nosa capacidade renovable instalada para pasar dos actuais 5,5 GW aos 14 GW a ámbito internacional en 2025. Deste obxectivo, o maior crecemento daríase en Europa, seguido de Australia e doutras xeografías, como Estados Unidos e Chile. 

Potencia instalada por tecnoloxía

Seguimos apostando pola nosa estratexia de desenvolvemento de renovables e alcanzamos máis de 5,5 GW de potencia operativa no período. En España, estamos a desenvolver proxectos de construción de aproximadamente 30 parques eólicos e plantas fotovoltaicas, equivalentes a case 1 GW de capacidade renovable adicional que se espera entren en funcionamento nos próximos meses.

En Australia, país prioritario para nós, temos como obxectivo alcanzar unha potencia instalada de 2,2 GW en 2025, cun investimento próximo aos 2.000 millóns de euros, centrado no desenvolvemento de plantas eólicas, fotovoltaicas e de almacenamento de enerxía.

No ámbito da eólica mariña, en abril de 2022 alcanzamos un acordo coa empresa norueguesa Equinor para a análise e desenvolvemento de proxectos offshores en España, como o proxecto de desenvolvemento conxunto do Floating Offshore Wind Canarias (FOWCA), de máis de 200 MW de enerxía eólica mariña flotante no leste de Gran Canaria.

Tamén lideramos os desenvolvementos de gas renovable en España como piar clave da descarbonización a curto e medio prazo, traballando actualmente en proxectos de hidróxeno e biometano co obxectivo de incrementar os gases renovables inxectados nas nosas redes de distribución.

Na innovación de renovables apostamos pola implantación de novas tecnoloxías, a monitorización dos activos e a súa xestión automatizada e intelixente

Innovación

A innovación é clave para anticiparse ao impacto dos cambios que se producen na sociedade, como a transformación dixital, que afecta á forma de vida, as necesidades dos clientes ou a transición enerxética cara a unha economía descarbonizada.

Desmantelamento de parques eólicos GIRA Wind

Impulsamos xunto con outros socios a xestión do desmantelamento de parques

eólicos e a valorización das turbinas desmontadas. Con este proxecto perséguese a inspección e posta a punto de turbinas en situación de prestar anos de servizo e o procesamento, para unha segunda vida, dos compoñentes que non sexan aptos para seguir funcionando.

Proxecto StoreLAB

Instalamos e enerxizamos un pioneiro sistema de almacenamento con baterías nos parques eólicos da Vega I e II, en Zamora, que contan cunha potencia nominal de 5.000 kW cada parque. Este proxecto permite almacenar a enerxía excedente que xeran os aeroxeradores que o sistema non necesite en momentos de demanda val, pero que poida ser usada en momentos de alto consumo ou onde haxa escaseza de vento.

Trátase da primeira destas características en España e supón un punto de inflexión para o desenvolvemento das enerxías renovables, xa que mellora o grao de dispoñibilidade destas e aumenta o nivel de firmeza do sistema eléctrico.

Contribuímos á descarbonización do sistema eléctrico e ao coidado do medio ambiente

Actuación en espazos protexidos
Estudos da contorna
Iniciativas pola biodiversidade
Cadea de subministración responsable