Informes da Comisión de Auditoría e da Comisión de Nomeamentos e Retribucións

A continuación encóntranse os informes emitidos pola Comisión de Auditoría e a Comisión de Nomeamentos e Retribucións.

Documentos