Informe Anual de Goberno Corporativo

O Informe Anual de Goberno Corporativo ten por obxecto facilitar unha información completa e detallada da estrutura e das prácticas de bo goberno corporativo da sociedade.

Informe Anual de Goberno Corporativo 2022

Documentos históricos