La Robla

A central térmica de La Robla localizábase no termo municipal da Robla, na provincia de León

A central térmica de La Robla situábase a 25 km ao norte da capital da provincia de León. A parcela da central encóntrase nunha localización estratéxica de boas comunicacións por estrada e ferrocarril, que permite minimizar os custos de transporte de mercadorías, materias primas e produtos.

Datos de interese

1971

Ano inicio operación comercial

Instalacións adxacentes

Vertedoiro de xesos, cinzas e escouras

Luns, 25 de xaneiro de 2021

Data inicio desmantelamento

41 meses

Prazo estimado fin desmantelamento

78%

Grao avance desmantelamento

Vantaxes
Desvantaxes

Na definición dos traballos de desmantelamento, consideráronse prioritarias as medidas medioambientais e os procedementos de seguridade para levalo a cabo de forma axeitada e sen afectar a terceiros nin á contorna.

Os edificios e instalacións das centrais presentan diferentes tipos e combinacións de elementos estruturais, polo que na metodoloxía de desmontaxe e demolición se está a empregar unha mestura de procedementos, tanto manuais como mecánicos, e nalgúns casos combinados, coa utilización de explosivos mediante a execución de voaduras controladas.

Trabajos de desmantelamiento realizados
Los trabajos de desmantelamiento que se han realizado hasta la fecha:  
 
 • Se han completado las tareas de limpieza y eliminación de atmósferas explosivas de depósitos y circuitos.  
 • Se han desmantelado los sistemas eléctricos (incluidos los trafos de potencia), y los equipos principales (turbina, alternador, molinos, ventiladores, …) y buena parte de las tuberías de interconexión entre caldera y turbina, tras haber retirado previamente el aislamiento térmico de las mismas.
Contrataciones locales
Estos trabajos cuentan con unas 90 personas en obra, de las que las siguientes son de contratación local: 
 
 • 9 personas procedentes del listado del Instituto de Transición Justa (de ellas 7 residentes en Cerceda, Ordes o Carral).
 • 17 personas residentes en Cerceda, Ordes o Carral.
 • 45 personas residentes en otros ayuntamientos de la provincia.
 • Participación puntual de empresas locales

Proxectos

Tres proxectos de xeración fotovoltaica, cun total de 600 MW, que se espera que xeren 2.400 empregos directos e 1.900 empregos indirectos:

 • Los Corrales (250 MW)
 • La Serna (50 MW)
 • La Pradera (300 MW)

Planta de produción de hidróxeno renovable, xunto con Enagás Renovable, cuxa capacidade de produción acadará ata 280 MW. Esta nova planta, cun investimento estimado de 485 millóns de euros, está previsto que entre en marcha en 2026. Esta planta permitirá evitar a emisión á atmosfera de máis de 430.000 toneladas anuais de CO2, o que contribúe á descarbonización dos procesos industriais e ao desenvolvemento da mobilidade sostible.

Sistema de almacenamento eléctrico con baterías de ión-Li conectadas stand-alone. O obxectivo do proxecto é achegar estabilidade na rede, o que permite un compasamento entre a xeración, cada vez máis renovable, e o consumo. A batería contará cunha capacidade de 40 MWh e unha potencia de 20 MW. O emprego previsto é de 15 directos durante a fase de construción e 1 emprego directo durante a fase de operación e mantemento.

Proxectos en estudo

Adicionalmente están en estudo os seguintes proxectos que serían realizados por terceiros:

Proxecto 1

Proxecto Roblum, consistente nunha central eléctrica de 50 MW de biomasa (forestal e agrícola) promovida por Reolum e condicionada á poxa de xeración con biomasa e á obtención de autorizacións administrativas.

 • Tecnoloxía renovable (neutra en CO2) e xestionable.

 • Localización idónea (dispoñibilidade de auga, conexión á rede eléctrica e loxística).

 • Investimento relevante e actividade económica sostida.

 • Creación de emprego directo (construción e explotación) e indirecto (explotación sostible de montes).

 • Ingresos suplementarios para agricultores da zona pola utilización de subprodutos agrícolas.

Proxecto 2

Proxecto de reutilización da desulfuradora, utilizando parte das instalacións (desulfuradora) para a fabricación de materiais comerciais a partir de subprodutos. Require realizar probas a escala real e están en análise os impactos sobre o desmantelamento.

Proxecto 3

Proxecto para converter a antiga residencia ou as vivendas de empregados nun centro de ocio e vacacional orientado a familias monoparentais ou vulnerables e a menores (en estudo por parte da Fundación Naturgy).

Naturgy e Enagás Renovable presentan en La Robla a futura planta de hidróxeno renovable, cuxa capacidade de produción se multiplicará ata 280 MW

Esta nova planta, cunha posta en marcha prevista en 2026 e un investimento estimado de 485 millóns de euros, situarase nos terreos da antiga central térmica de Naturgy, cuxo peche definitivo foi autorizado en 2020 e que actualmente se encontra en proceso de desmantelamento. Naturgy e Enagás Renovable puxeron en marcha a sociedade conxunta Robla Hub para levar a cabo o proxecto.

Naturgy completa con éxito a voadura das torres de refrixeración da central térmica de La Robla

Naturgy realizou hoxe con éxito a voadura controlada das torres de refrixeración da central térmica de La Robla, tras varias semanas de preparación. A operación levouse a cabo coas máximas medidas de seguridade, o mínimo impacto ambiental e cun cumprimento rigoroso da normativa vixente. O desmantelamento da central desenvólvese segundo o programa establecido e xa se executaron preto do 50% dos traballos previstos.

Enagás e Naturgy impulsan en León a maior planta de hidróxeno verde de España

Enagás e Naturgy promoverán conxuntamente a produción de hidróxeno verde en La Robla. O proxecto, que se enmarca dentro da iniciativa Green Crane, promovido por Enagás, xa foi presentado previamente como candidato a proxecto de interese común europeo (IPCEI) e proxecto para a Transición Xusta en Castela e León.

Información de interese