Mobilidade sostible

O futuro é dos que elixen un vehículo eco

Entre os nosos obxectivos está o de desenvolver novas solucións de mobilidade sostible e puntos de recarga

Estamos inmersos nunha revolución no xeito de relacionarnos coa mobilidade. A necesidade de desprazamentos minimizando o impacto no medio ambiente proporciona oportunidades a outras fontes de enerxía, como a electricidade, o gas natural ou o hidróxeno. Xorden novos servizos de mobilidade que, mantendo os niveis de dispoñibilidade, reducen o parque de automóbiles nas cidades.

Por iso, traballamos para ofrecer solucións de mobilidade sostible para as cidades e o transporte terrestre e marítimo que reduzan as emisións de GEI e tamén a contaminación atmosférica, o que contribúe á mellora da calidade do aire. Ademais, a mobilidade alternativa é unha das liñas estratéxicas da innovación na compañía.

Hoxe en día, cremos firmemente na mobilidade sostible, tanto no transporte pesado coma o lixeiro, a través do uso e desenvolvemento do biometano, o hidróxeno verde, a electricidade e o GNV, nos que levamos traballando dende hai anos. 

Apostamos pola mobilidade sostible

Mobilidade a gas

Temos unha forte aposta polo gas e os novos desenvolvementos en sectores como o marítimo e transporte pesado terrestre, onde é a alternativa tecnolóxica menos contaminante. Levamos anos apostando polo despregamento a ámbito nacional dunha infraestrutura de carga de gas natural vehicular para uso público e participando en proxectos tecnolóxicos para a recarga deste tipo de combustible a escala usuario, prestando unha atención especial á mellora da eficiencia enerxética e económica das propias estacións de subministración, onde exploramos solucións de almacenamento de enerxía en volantes de inercia co obxectivo de facer unha xestión enerxética máis eficiente. 

Temos máis de cen estacións de abastecemento públicas e privadas conectadas á nosa rede de gas natural e hai aproximadamente 200 instalacións públicas en España para o gas natural vehicular. 

Ademais, o GNV é compatible co uso do gas renovable (biometano e hidróxeno), desenvolvendo a economía circular con cero emisións.

Mobilidade eléctrica

Non só impulsamos a mellora da mobilidade a gas natural, senón que tamén realizamos importantes proxectos no ámbito da mobilidade baseada na electricidade. Para iso, implantamos solucións integrais e personalizadas de mobilidade eléctrica, que permite aos clientes gozar do seu punto de recarga de vehículo eléctrico.
Esta proposta de valor contextualízase en servizos como Naturgy recarga, unha solución integral e personalizada de mobilidade eléctrica que permite aos clientes gozar do seu punto de recarga de vehículo eléctrico. 
Ademais, estamos comprometidos no desenvolvemento dunha rede de cargadores que permita acceder a todos os cidadáns a un servizo de recarga eléctrica universal e aberta. O plan está baseado no despregamento dunha rede de proximidade ao cliente urbano con cargadores públicos de baixa potencia e unha rede capilar de cargadores rápidos que dá seguridade ao usuario do vehículo eléctrico nos principais eixes de comunicación.

Innovación

A mobilidade sostible é unha das liñas de traballo da innovación estratéxica da compañía, apoiada no noso modelo de innovación sostible e aberta.

En 2020 comezamos un plan de despregamento de puntos de recarga eléctrica en vía pública que permitirá posicionarnos como un dos referentes nacionais en mobilidade sostible. Ademais, seguimos apostando polo despregamento a ámbito nacional dunha infraestrutura de carga de gas natural vehicular para uso público.
 
No ámbito do gas natural licuado, continuamos co desenvolvemento do proxecto LNG ON Wheels ®, unha solución que facilita a subministración de GNL a través de camións cisterna que se conectan directamente ao buque ou outra infraestrutura de subministración, o que permite transportar o GNL a zonas que antes non eran accesibles.

Tipos de gas para a mobilidade

Unha das liñas estratéxicas de acción en economía circular son as numerosas iniciativas que se están a levar a cabo en materia de gases renovables, co fin de impulsar este novo vector enerxético cun gran potencial no desenvolvemento da mobilidade sostible.

Tamén nesta liña de traballo, e como parte de actividades propias da compañía, destacan os estudos de novos proxectos de gases renovables, tanto de biometano coma de hidróxeno verde (xerado a partir de fontes renovables). Os devanditos proxectos comprenden a xeración de biometano e hidróxeno a partir de enerxía eólica e solar fotovoltaica, o seu almacenamento e uso en industrias próximas ou para utilización en mobilidade, en hidroxeneiras para vehículos de transporte ou mesmo para ferrocarril.

Beneficios e potencial dos gases renovables
 • Todos os gases renovables contribúen á redución de emisións de gases de efecto invernadoiro e son claves na descarbonización do sistema enerxético, ao evitar as emisións de CO do gas natural substituído. O potencial de redución de emisións de GEI podería chegar a 35 Mt CO2eq/ano, é dicir, máis do 15% da emisión total prevista para 2030 en España.
 • Os gases renovables producidos a partir de residuos orgánicos non só son neutros en carbono, senón que poden ter mesmo emisións de CO2 negativas actuando como sumidoiro e retirando gases de efecto invernadoiro da atmosfera. É o caso do biometano procedente das dexeccións gandeiras, cuxa xestión actual presenta emisións GEI. A transformación destes residuos en gas renovable pode evitar emitir á atmosfera o 200% das emisións de CO2 correspondentes ao combustible fósil substituído.
 • Ademais, este modelo circular ten outras vantaxes, como a mellora da xestión medioambiental de residuos orgánicos tan conflitivos como: dexeccións gandeiras, zurros, esterco, excrementos das galiñas, lamas de depuradora ou fracción orgánica de lixos domésticos, evitando tamén os efectos indesexables que estes producen sobre as persoas e a biodiversidade por contaminación das augas, malos cheiros etc.
 • Dende o punto de vista social, apoia o desenvolvemento local rural e a fixación de emprego e poboación en contornas agrícolas e gandeiras reducindo a dependencia enerxética exterior e, con el, a factura enerxética do país.

O gas natural vehicular (GNV) pode  subministrarse en forma de Gas Natural Comprimido (GNC) ou Gas Natural Licuado (GNL).
 
GNV, tanto no seu uso como gas natural comprimido (GNC) para o transporte lixeiro, como o seu emprego como gas natural licuado (GNL) para barcos e transporte pesado, está chamado a ser o combustible do futuro no transporte debido ás súas múltiples vantaxes.
 
Contamos cunha experiencia de máis de 25 anos en solucións de mobilidade con gas natural e fomos pioneiros no desenvolvemento dunha infraestrutura de carga para grandes frotas dende hai máis de 20 anos.

Vantaxes do Gas Natural Vehicular
 • É un combustible respectuoso co medio ambiente que contribúe á mellora da calidade do aire como consecuencia das súas baixas emisións.
 • Os vehículos que utilizan este combustible teñen a etiqueta ECO da Dirección Xeral de Tráfico, polo que se benefician da libre accesibilidade ao centro das cidades en episodios de alta contaminación, de incentivos fiscais e bonificacións en zonas de estacionamento regulado, entre outras.
 • Tamén diminúe ata un 24% as emisións de CO2, principal gas de efecto invernadoiro, polo que contribúe á loita contra o cambio climático.
 • Tamén é un combustible moi competitivo, ata un 50% máis barato que a gasolina e un 30% máis que o diésel.
 • O gas natural reduce ata case cero as emisións contaminantes que afectan a saúde. Reduce en máis dun 85% as emisións de óxidos de nitróxeno e en case o 100% as partículas en suspensión, principal causa de problemas respiratorios e cardíacos derivados da contaminación en contornas urbanas. Ten emisións case cero de NO, NO2 e material particulado, principais contaminantes atmosféricos nas nosas cidades.
 • Contribúe a reducir a contaminación acústica. Os motores de gas natural producen menos ruído e vibracións que os motores diésel.
 • Actualmente hai en España ao redor de 200 estacións públicas que subministran gas natural. Dende este mapa podes consultala.