Meirama

A central térmica de Meirama estaba situada na parroquia das Encrobas, na provincia da Coruña

A central térmica de Meirama estaba construída nas proximidades dun xacemento de lignito, co obxectivo de aproveitar este combustible, pero o esgotamento das reservas da mina fixeron que fose substituído pola hulla en 2008. Tras isto, Naturgy transformou a antiga mina nun lago artificial, o lago Meirama, unha das maiores actuacións de rehabilitación medioambiental realizadas en España. O proxecto, que contou cun investimento de 60 millóns de euros, recupera o espazo afectado pola actividade mineira de maneira sostible, coa creación dun gran lago de 2,2 km de lonxitude e un quilómetro de anchura (171 hectáreas) no antigo oco da mina, e a reforestación dos terreos e dos depósitos de estériles da mina. Xerou un grande espazo protexido de biodiversidade que supoñerá un pulo ao desenvolvemento económico, turístico e ambiental da zona, polo valor natural do espazo creado.

Datos de interese

1980

Ano inicio operación comercial

Instalacións adxacentes

2 encoros, 1 vertedoiro de cinzas e escouras

10/12/2020

Data inicio desmantelamento

36 meses

Prazo estimado fin desmantelamento

68%

Grao avance desmantelamento

Vantaxes
Desvantaxes

Na definición dos traballos de desmantelamento, consideráronse prioritarias as medidas medioambientais e os procedementos de seguridade para levalo a cabo de forma axeitada e sen afectar a terceiros nin á contorna.

Os edificios e instalacións das centrais presentan diferentes tipos e combinacións de elementos estruturais, polo que na metodoloxía de desmontaxe e demolición se está a empregar unha mestura de procedementos, tanto manuais como mecánicos, e nalgúns casos combinados, coa utilización de explosivos mediante a execución de voaduras controladas.

Traballos de desmantelamento realizados

Os traballos de desmantelamento que se realizaron ata a data: 

 
  • Completáronse as tarefas de limpeza e eliminación de atmosferas explosivas de depósitos e circuítos. 

  • Desmanteláronse os sistemas eléctricos (incluídos os transformadores de potencia), os equipos principais (turbina, alternador, muíños, ventiladores…) e boa parte das canalizacións de interconexión entre caldeira e turbina, tras retirar previamente o illamento térmico destas.

Contratacións locais

Estes traballos contan cunhas 90 persoas en obra, das cales as seguintes son de contratación local:

 
  • 9 persoas procedentes da listaxe do Instituto de Transición Xusta (delas, 7 son residentes en Cerceda, Ordes ou Carral).

  • 17 persoas residentes en Cerceda, Ordes ou Carral.

  • 45 persoas residentes noutros concellos da provincia.

  • Participación puntual de empresas locais

Proxectos alternativos

Meirama, As Encobras e Teixos1

Tres proxectos de xeración eólica, cun total de 117 MW, que se espera que xeren 850 empregos directos e 379 empregos indirectos:

  • Meirama (49,5 MW)
  • As Encrobas (20 MW)
  • Teixos (48 MW)

Desenvolvemento dun hub de produción de hidróxeno cun electrolizador de 30 MW, na fase 1, e ata 200 MW na fase 2, nos terreos da central térmica para subministrar a industrias locais para o seu consumo como materia prima en substitución do hidróxeno gris, e para usos térmicos substituíndo combustibles fósiles, para o seu uso como combustible en mobilidade e para inxectar na rede de gas natural.

O emprego previsto deste proxecto é de 650 empregos directos e indirectos durante a construción, e 70 empregos directos e indirectos durante a operación e mantemento.

Proxectos en estudo

Adicionalmente están en estudo os seguintes proxectos que serían realizados por terceiros:

Proxecto 1

Transmisión a Red Eléctrica dunha parte da subestación de 230 kV, correspondente ás antigas posicións de xeración, para a conexión á rede de transporte da nova xeración renovable prevista na zona.

Proxecto 2

Tamén se está a considerar a transmisión de terreo para a construción dunha nova subestación asociada á nova xeración renovable prevista na zona, así como para a implantación dos proxectos de hidróxeno e biogás.

Proxecto 3

Subscribiuse un acordo para a transmisión a un terceiro do vertedoiro de residuos non perigosos da central. Este vertedoiro estaba previsto para o depósito das cinzas e escouras da central e soamente está ocupado aproximadamente un 10% da súa capacidade total. Coa transmisión a un terceiro (suxeito a autorizacións administrativas) como alternativa ao seu selado e clausura, dispoñeríase de capacidade para o depósito de RNP (actualmente en Galicia hai pouca capacidade dispoñible e é previsible que a curto prazo sexa necesario habilitar novos vertedoiros) e manteríase esta actividade na zona, que pode supoñer uns dez postos de traballo.

Luz verde ambiental para o parque eólico Encrobas

Naturgy obtivo a declaración de impacto ambiental (DIA) favorable para o parque eólico Encrobas, paso previo ao outorgamento da resolución de autorización administrativa e de construción, que permitirán, xunto coa obtención das licenzas de obra municipais, comezar os traballos de construción desta instalación.

Hub de hidróxeno renovable de ata 200 MW en Meirama

Meirama acollerá o futuro hub galego de produción de hidróxeno renovable. O proxecto inclúe a instalación dunha planta de electrólise alimentada con enerxía 100% renovable nos terreos da antiga central térmica de Meirama, no municipio de Cerceda (A Coruña).

Luz verde ambiental para o parque eólico Meirama

O parque eólico Meirama, situado nos concellos de Cerceda, Carral e Ordes, é un dos proxectos incluídos no plan alternativo que está a desenvolver Naturgy asociado ao peche da central térmica de Meirama, e que supoñerá novos investimentos en xeración renovable e produción de gases renovables na bisbarra e en Galicia nos próximos anos.

Información de interese