Meirama

La central tèrmica de Meirama estava situada a la parròquia d’Encrobas, a la província de la Corunya

La central tèrmica de Meirama estava construïda a prop d’un jaciment de lignit, amb l’objectiu d’aprofitar aquest combustible, però l’esgotament de les reserves de la mina va fer que fos substituït per hulla el 2008. Posteriorment, Naturgy ha transformat l’antiga mina en un llac artificial, el llac Meirama, una de les actuacions de rehabilitació mediambiental més importants que s’han fet a Espanya. El projecte, que va comportar una inversió de 60 milions d’euros, recupera l’espai afectat per l’activitat minera de manera sostenible i consisteix en la creació d’un gran llac, de 2,2 km de longitud i un quilòmetre d’amplada (171 hectàrees) a l’antic forat de la mina, i en la reforestació dels terrenys i dels dipòsits d’estèrils de la mina. Ha originat un gran espai protegit de biodiversitat que significarà un impuls al desenvolupament econòmic, turístic i ambiental de la zona, pel valor natural de l’espai creat.

Dades d’interès

1980

Any en què va començar l’operació comercial

Instal·lacions adjacents

2 embassaments, 1 abocador de cendres i escòries

10/12/2020

Data en què va començar el desmantellament

36 mesos

Termini estimat d’acabament del desmantellament

68%

Grau de realització del desmantellament

Avantatges
Desavantatges

En la definició dels treballs de desmantellament s’han considerat prioritàries les mesures mediambientals i els procediments de seguretat per dur-lo a terme de manera adequada i sense afectacions a tercers ni a l’entorn.

Els edificis i les instal·lacions de les centrals presenten diferents tipus i combinacions d’elements estructurals, per això en la metodologia de desmuntatge i demolició s’està fent servir una combinació de procediments, tant manuals com mecànics i en alguns casos combinats, amb la utilització d’explosius mitjançant l’execució de voladures controlades.

Treballs de desmantellament efectuats

Fins ara s’han fet els treballs de desmantellament següents: 

 
  • S’han completat les tasques de neteja i eliminació d’atmosferes explosives de dipòsits i circuits.  
  • S’han desmantellat els sistemes elèctrics (inclosos els trafos de potència), els equips principals (turbina, alternador, molins, ventiladors…) i bona part de les canonades d’interconnexió entre caldera i turbina, després d’haver-ne retirat l’aïllament tèrmic.

Contractacions locals

Per a aquestes tasques es disposa d’unes 90 persones en obra, de les quals són de contractació local les següents:

 
  • 9 persones provenen de la llista de l’Institut de Transició Justa (7 són residents a Cerceda, Ordes o Carral).

  • 17 persones residents a Cerceda, Ordes o Carral.
  • 45 persones residents en altres ajuntaments de la província.

  • Participació puntual d’empreses locals.

Projectes alternatius

Meirama, As Encrobas i Teixos1

Tres projectes de generació eòlica, amb un total de 117 MW, que s’espera que generin 850 llocs de treball directes i 379 llocs de treball indirectes:

  • Meirama (49,5 MW)
  • As Encrobas (20 MW)
  • Teixos (48 MW)

Desenvolupament d’un hub de producció d’hidrogen amb un electrolitzador de 30 MW, en la fase 1, i fins a 200 MW, en la fase 2, als terrenys de la central tèrmica per subministrar a indústries locals perquè l’utilitzin com a primera matèria en substitució de l’hidrogen gris, i per a usos tèrmics reemplaçant combustibles fòssils, per emprar-lo com a combustible en mobilitat i per injectar-lo a la xarxa de gas natural.

L’ocupació prevista d’aquest projecte és de 650 llocs de treball directes i indirectes durant la construcció, i de 70 llocs de treball directes i indirectes durant l’operació i el manteniment.

Projectes en estudi

A més a més, estan en estudi els projectes següents, que serien executats per tercers:

Projecte 1

Cessió a Red Eléctrica d’una part de la subestació de 230 kV, corresponent a les antigues posicions de generació, per connectar a la xarxa de transport la nova generació renovable prevista a la zona.

Projecte 2

També s’està considerant la transmissió de terreny per construir-hi una nova subestació associada a la nova generació renovable prevista a la zona, així com per implantar-hi els projectes d’hidrogen i biogàs.

Projecte 3

Subscrit un acord per cedir a un tercer l’abocador de residus no perillosos (RNP) de la central. Aquest abocador estava previst per al dipòsit de les cendres i escòries de la central i només està ocupat aproximadament un 10% de la seva capacitat total. Amb la transmissió a un tercer (subjecte a autoritzacions administratives) com a alternativa al segellament i clausura de l’abocador, es disposaria de capacitat per dipositar-hi RNP (actualment a Galícia hi ha poca capacitat disponible i és previsible que a curt termini calgui habilitar nous abocadors) i es mantindria aquesta activitat a la zona, que pot implicar uns deu llocs de treball.

Llum verda ambiental per al parc eòlic Encrobas

Naturgy ha obtingut la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) favorable per al parc eòlic Encrobas, pas previ a l’atorgament de la resolució d’autorització administrativa i de construcció que permetran, juntament amb l’obtenció de les llicències d’obra municipals, començar els treballs de construcció d’aquesta instal·lació.

Hub d’hidrogen renovable de fins a 200 MW a Meirama

Meirama serà la seu del futur hub gallec de producció d’hidrogen renovable. El projecte preveu instal·lar una planta d’electròlisi alimentada amb energia 100% renovable als terrenys de l’antiga central tèrmica de Meirama, al municipi de Cerceda (la Corunya).

Llum verda ambiental per al parc eòlic Meirama

El parc eòlic Meirama, ubicat als concellos de Cerceda, Carral i Ordes, és un dels projectes inclosos en el pla alternatiu que està desenvolupant Naturgy associat al tancament de la central tèrmica de Meirama, i que significarà noves inversions en generació renovable i producció de gasos renovables a la comarca i a Galícia els anys vinents.

Información de interés