Gas renovable

L’energia circular per a un futur descarbonitzat

Impulsem projectes innovadors per desenvolupar el gas renovable i injectar-lo a la xarxa de distribució de gas

El desenvolupament del biometà i de l’hidrogen verd forma part de la nostra visió de futur com a companyia per transformar el model de negoci actual i establir les bases per continuar creant valor a través de la transició energètica.
 
Per assolir els objectius comuns de descarbonització cal treballar amb un mix de solucions energètiques que inclogui, a més de l’acceleració de l’electrificació, un desenvolupament cada vegada més gran de les energies renovables. Però és igualment necessari impulsar els gasos renovables, com el biometà o l’hidrogen, que permeten portar la descarbonització a sectors difícilment electrificables, com per exemple el sector de la calor industrial o algunes aplicacions de transport: a Espanya es calcula que, almenys, un 40% de les emissions de CO2 no tenen alternativa electrificable, per a les quals els gasos renovables ofereixen l’alternativa més eficient.

El gas renovable s’obté a partir del tractament dels residus urbans, agrícoles, ramaders i de la indústria agroalimentària, així com de la depuració de les aigües residuals. A més, es pot injectar de manera senzilla a les xarxes de distribució de gas ja existents i es pot consumir per als mateixos usos que el gas natural

Beneficis dels gasos renovables

Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, ja que eviten les emissions de CO2 del combustible que substitueixen

Reducció de la dependència energètica de l’exterior en produir-se de forma autòctona

Foment de l’economia circular, atès que contribueixen a la gestió sostenible dels residus agroramaders

Generació d’ocupació i fixació de població en zones rurals, perquè la producció de biometà prové principalment dels residus agrícoles i ramaders

Coneix els beneficis i el potencial del gas renovable, així com els nostres projectes en aquest àmbit

Els nostres projectes

Tenim previst produir ~1 TWh el 2025, optant tant pel biometà com per l’hidrogen renovable, amb un model de desenvolupament basat en la col·laboració multisectorial i les aliances. Aquest TWh de gas renovable seria equivalent al consum de gas d’aproximadament 250.000 habitatges.

Desenvolupem, des del 2014, projectes innovadors per conèixer i reduir els costos de producció i impulsar la injecció dels gasos renovables a la xarxa de gas. Creiem en el biometà pel seu gran impacte en l’economia circular i la cura del medi ambient, ja que resol el problema mediambiental de les emissions gasoses contaminants associades a la gestió de residus, que fins ara s’alliberaven a l’atmosfera. A més, valoritza residus d’origen urbà, d’explotacions agrícoles o ramaderes o d’estacions depuradores d’aigües residuals, i crea models d’economia circular en què el productor dels residus també se’n veu beneficiat. En aquest sentit, és important també remarcar que moltes d’aquestes plantes se situen en zones allunyades de les grans ciutats, per la qual cosa contribueix al desenvolupament econòmic del medi rural i a la cohesió territorial en zones amb reptes demogràfics.

Hem estat pioners en el desenvolupament del biometà a Espanya i disposem de dues plantes que, a hores d’ara, estan injectant a la xarxa de gas: la Unitat Mixta de Gas Renovable, a la Corunya, que produeix biometà a partir de biogàs obtingut en el procés de depuració d’aigües residuals, i la planta Elena, a Cerdanyola del Vallès, que produeix biometà a partir del biogàs que s’obté de residus sòlids municipals i que va marcar una fita en la transició energètica d’Espanya amb la primera injecció de gas renovable procedent d’abocador a la xarxa de distribució.

Addicionalment, tenim una altra planta en desenvolupament que esperem que injecti a la xarxa a partir de l’estiu vinent, la planta Vila-sana, als voltants de Lleida. En aquest cas, el biometà s’obté a partir de residus agroramaders, fet que evidencia el compromís pel desenvolupament de l’economia local i l’economia circular, ja que aquesta energia es produeix a través de l’aprofitament dels residus a la zona.

Altres projectes que injecten a la nostra xarxa de distribució

Projecte UNUE

És la segona planta espanyola de generació de biometà a partir de biogàs i la primera planta industrial d’iniciativa privada després de la de Valdemingomez. S’ubica a Burgos i és un projecte de Biogasnalia, Enagás Emprende, Bioengas i Suma Capital. Aquesta planta transforma l’excedent de biogàs en biometà —en un procés d’upgrading— per injectar aquest gas renovable posteriorment a la xarxa de Nedgia.
Planta Torre Santamaría
Aquesta planta converteix els residus ramaders de la granja Torre Santamaría (Balaguer, Lleida) en biometà que injecta a la xarxa de Nedgia, la nostra distribuïdora de gas. Aquest projecte ha estat possible gràcies al primer acord de compravenda de biometà a llarg termini a Espanya, signat entre Torre Santamaría i Axpo Iberia.

Altres projectes

Projecte purines
Projecte a Galícia, juntament amb Repsol i Reganosa, per transformar en biometà els excedents de purins (bovins, porcins i avícoles) i altres residus orgànics d’aquesta comunitat autònoma. Està previst que produeixi gas renovable per cobrir el 7% de la demanda de gas a Galícia.
Projecte palla d’arròs

Projecte a la Comunitat Valenciana, juntament amb Enagás i Genia, per obtenir biometà a partir de la valorització del residu de la palla d’arròs i que ofereix una solució als problemes ambientals que es produeixen per la crema d’aquest residu.

Para el desarrollo del hidrógeno, estamos prestando especial atención a la reconversión de nuestras centrales térmicas de carbón en zonas de Transición Justa, ejemplo claro de cómo la transición energética permite generar nuevas oportunidades en zonas que han quedado afectadas por el cambio de modelo energético.
 
Es el caso de la alianza que la compañía está impulsando con Repsol y Reganosa para desarrollar un hub de producción de hidrógeno renovable en Galicia. El proyecto contempla la instalación de una planta de electrólisis alimentada con energía 100% renovable en los terrenos de la antigua central térmica de Meirama, en el municipio de Cerceda (A Coruña).

En aquest sentit, la companyia treballarà conjuntament amb Enagás per impulsar a Lleó la planta d’hidrogen més gran d’Espanya, amb l’objectiu de produir fins a aproximadament 9.000 tones/any d’hidrogen renovable, a partir d’una planta fotovoltaica de 400 MW i un electrolitzador de fins a 60 MW, per cobrir el consum local, injectar a la xarxa gasista i possibilitar una futura exportació cap al nord-oest d’Europa.

També cal destacar el projecte Catalina, desenvolupat per un consorci format per Copenhagen Infrastructure Partners, juntament amb Naturgy, Enagás, Fertiberia i Vestas. Catalina és un projecte pioner a escala global per a la producció d’hidrogen i amoníac verd, que connectarà els excedents de recursos renovables d’Aragó amb els centres de consum industrial a la costa est d’Espanya mitjançant una infraestructura sostenible.

Projectes anunciats

Hub d’hidrogen renovable de fins a 200 MW a Meirama

Meirama serà la seu del futur hub gallec de producció d’hidrogen renovable. El projecte preveu instal·lar una planta d’electròlisi alimentada amb energia 100% renovable als terrenys de l’antiga central tèrmica de Meirama, al municipi de Cerceda (la Corunya).

 

> Mostra’n més

Projecte Catalina de producció d’hidrogen i amoníac verd a gran escala a Espanya

El projecte Catalina, que encara està en la primera fase, és pioner a escala global per a la producció d’hidrogen i amoníac verd, i vol connectar els recursos renovables d’Aragó amb els centres de consum industrial a la costa est d’Espanya.

 

> Mostra’n més

Projecte de recerca per produir hidrogen verd a partir d’aigües residuals

La segona fase del projecte de recerca Unitat Mixta Gas Renovable optarà per la recerca d’altres gasos renovables, com l’hidrogen verd i el bio-syngas, cosa que permetrà avaluar el seu impacte en les infraestructures actuals i en els consumidors finals.

 

>Mostra’n més

La planta d’hidrogen verd més gran d’Espanya es construirà a Lleó

La ciutat de Lleó allotjarà la planta d’hidrogen més gran d’Espanya, per produir 9.000 tones a l’any d’hidrogen renovable a partir d’una planta fotovoltaica de 400 MW i un electrolitzador de fins a 60 MW, i destinada al consum local i a l’exportació.

 

> Mostra’n més

Informes

El biogàs i el biometà com a palanca clau en la descarbonització de l’economia espanyola
Gas renovable. El futur de l’energia i el medi ambient
Article «El potencial del biometà en una ciutat de referència: Lleida»
Hidrogen. Vector energètic d’una economia descarbonitzada
Els gasos renovables. Un vector energètic emergent