Amb la societat

El nostre compromís amb la societat va més enllà de la nostra activitat empresarial

Estem compromesos amb el desenvolupament econòmic i social de les regions en les quals desenvolupem les nostres activitats.

Com a empresa compromesa amb la societat i proveïdora d’un bé bàsic com és l’energia, el nostre compromís amb la societat és oferir un subministrament de qualitat i continu, així com entendre i contribuir a afrontar i solucionar reptes associats a l’accés a l’energia com els que afecten col·lectius vulnerables, o minimitzar els efectes que la transició energètica té en alguns territoris a través de les iniciatives de transició justa. En l’abordatge d’aquests reptes, el paper de la Fundació Naturgy és clau.

Així mateix, el diàleg fluid i permanent amb la societat ens permet conèixer les expectatives i els interessos de les comunitats locals, facilitant la seva involucració i participació i, d’aquesta maner, assegurant la seva acceptació en l’entorn i col·laboració amb tots els agents.

A través de la nostra activitat empresarial i d’accions de patrocini, mantenim un compromís de col·laboració permanent amb la societat i destinem recursos a programes culturals, socials, de sostenibilitat i medi ambient.

Línies prioritàries

Principis

Fundació Naturgy

La Fundació Naturgy és una institució sense ànim de lucre creada el 1992 per Naturgy amb vocació de formació i sensibilització de la societat en matèria de sostenibilitat, energia i medi ambient.

Desenvolupa programes socials per pal·liar la vulnerabilitat energètica i impulsa activitats tècniques, formatives i divulgatives per comprendre els reptes ambientals del planeta i moure la societat a l’acció.

Vulnerabilitat energètica

Sensibles als problemes de la societat actual, disposem de programes per combatre una realitat social que cada dia afecta un col·lectiu més ampli de la societat: la pobresa energètica. I, per això, emprenem mesures, amb una incidència especial en els col·lectius vulnerables, que s’emmarquen dins del nostre Pla de vulnerabilitat.

Orientem la nostra acció social a mesures per ajudar a pal·liar la vulnerabilitat energètica, mitjançant la formació i l’acció directa amb voluntaris i la rehabilitació energètica d’habitatges, en col·laboració amb el tercer sector.

Relació amb les comunitats

La nostra Política de Drets Humans recull el respecte a les comunitats i la millora de les seves condicions de vida. Complir aquesta política requereix avaluar l’impacte social de les nostres activitats i definir iniciatives i programes que gestionin els impactes socials identificats en les comunitats que l’envolten.

Per a això, disposem d’un Model de Relacionament Social (MRS) que procura la integració de la gestió social com una disciplina més en tot el cicle de vida dels projectes de generació, i es fonamenta en l’aplicació

d’eines metodològiques amb focus transversal en la comunicació, l’escolta activa i l’arrelament.

Principis en la nostra relació amb les comunitats

 

El Model de Relacionament Social està basat en uns principis de relació amb les comunitats, que són els següents:

 

Som un més al territori, reconeixem, respectem i protegim els valors i les idiosincràsies locals.

Ens comuniquem d’igual a igual: propiciem una comunicació precoç i transparent i obrim canals accessibles d’escolta activa.

Generem valor compartit: impulsem accions que millorin la qualitat de vida del seu entorn.

Oferim oportunitats: som un motor de desenvolupament al territori i una palanca de suport a l’ocupació local i la formació en el sector.

Voluntariat corporatiu

Vam estructurar el Programa de voluntariat corporatiu en tres dimensions: energètica, social i ambiental. Al llarg del 2022, 646 empleats d’Espanya, Mèxic, Panamà, Brasil, Argentina i República Dominicana han destinat, juntament amb els seus acompanyants, més de 13.783 hores al voluntariat corporatiu.

A escala global, s’han dut a terme 66 iniciatives de caràcter puntual, temporal o continu, 28 accions de voluntariat social, 14 accions de voluntariat ambiental i 241 accions de voluntariat energètic amb la participació de 2.156 voluntaris. El 2022 es va assolir la xifra de 15.143 beneficiaris atesos.

Voluntariat ambiental
Voluntariat energètic

Comunitat i patrocini

Mantenim un compromís de col·laboració amb la societat que va més enllà de la nostra activitat empresarial, amb recursos destinats a programes culturals, socials, de sostenibilitat i medi ambient.