Fundació Naturgy

La nostra vocació és l'acció social, la formació i la sensibilització de la societat

Concep i posa en marxa projectes alineats amb la seva missió de formació, divulgació i sensibilització en energia i medi ambient

La Fundació Naturgy és una institució sense ànim de lucre creada el 1992 per Naturgy amb vocació de formació sensibilització de la societat en matèria de sostenibilitatenergia medi ambient. Desenvolupa programes socials per pal·liar la vulnerabilitat energètica i impulsa activitats tècniques, formatives i divulgatives per comprendre els reptes ambientals del planeta i moure la societat a l’acció.

Línies de treball de la Fundació

Acció Social:
més a prop teu

La Fundació Naturgy desenvolupa diferents programes d’acció social tant en l’àmbit nacional com internacional, per contribuir a pal·liar la vulnerabilitat energètica des de diferents àmbits d’actuació: la rehabilitació energètica d’habitatges, la formació i el voluntariat energètic. A més, gestiona el voluntariat ambiental de Naturgy, a fi de sensibilitzar sobre la protecció del nostre entorn i millorar espais naturals amb actuacions concretes de recuperació ambiental.

Sensibilització sobre energia i medi ambient: un futur sostenible

La nostra Fundació divulga i sensibilitza sobre aspectes d’actualitat relacionats amb l’energia i el medi ambient. L’objectiu és fer arribar l’opinió dels experts a la societat, amb plantejaments rigorosos que permetin avançar en l’aportació de coneixements, alternatives i solucions i que promoguin un debat seriós i rigorós basat en el coneixement.

 

Educació i divulgació: la transició energètica, a les mans de tothom

Ofereix una proposta formativa i divulgativa que té per objectiu la transmissió de valors envers el canvi de model energètic, la preservació del medi ambient, l’ús eficient i el consum responsable de l’energia, per a un futur millor per a tothom. El programa educatiu de la nostra Fundació promou el coneixement de disciplines tecnològiques, i ofereix les eines necessàries per comprendre les noves tecnologies energètiques.  

 

Fons solidari

Coneix la Fundació Naturgy

Premi a la recerca i innovació tecnològica en l' àmbit energètic

Informació d’interès

Òrgans de govern
Transparència
Presència internacional