Resultats trimestrals

Conegueu aquí, amb tot detall, els últims resultats trimestrals o de trimestres anteriors, i baixeu-vos els documents en format PDF.
 

Presentació de Resultats 2022

Naturgy publicarà els seus resultats 2022 el dimecres 15 de febrer de 2023 abans de l’obertura del mercat de valors espanyol (9.00h CET) i realitzarà una presentació al mercat financer a las 10.00h CET.
 
Informe
Presentació
Webcast (recorded broadcast)

Historial de resultats

20229M1S1T
Informe (PDF)Baixar
Baixar
Presentació (PDF)Baixar
Baixar
Baixar
Baixar
Informació Pública Periòdica (IPP)Baixar
Baixar
Annexos IPPBaixar
Baixar
Dades econòmiques (Excel)Baixar
Baixar
Mesures alternatives de rendimentBaixar
Baixar
Baixar
Baixar
Nota de premsa (HTML)ConsultaConsultaConsultaConsulta
Retransmissió (en diferit)Consulta
20219M1S1T
Informe (PDF)BaixarBaixarBaixar
Presentació (PDF)BaixarBaixarBaixarBaixar
Informació Pública Periòdica (IPP)BaixarBaixarBaixar
Annexos IPPBaixarBaixarBaixar
Dades econòmiques (Excel)BaixarBaixarBaixar
Mesures alternatives de rendimentBaixarBaixarBaixarBaixar
Nota de premsa (HTML)ConsultaConsultaConsultaConsulta
Retransmissió (en diferit)ConsultaConsultaConsultaConsulta
20209M1S1T
Informe (PDF)Baixar
Baixar
Baixar
Baixar
Presentació (PDF)Baixar
Baixar
Baixar
Baixar
Informació Pública Periòdica (IPP)Baixar
Baixar
Baixar
Baixar
Annexos IPPBaixar
Baixar
Baixar
Baixar
Dades econòmiques (Excel)Baixar
Baixar
Baixar
Baixar
Mesures alternatives de rendimentBaixar
Baixar
Baixar
Baixar
Nota de premsa (HTML)ConsultaConsultaConsultaConsulta
Retransmissió (en diferit)ConsultaConsultaConsultaConsulta
20199M1S1T
Informe (PDF)BaixarBaixarBaixarBaixar
Presentació (PDF)BaixarBaixarBaixarBaixar
Informació Pública Periòdica (IPP)BaixarBaixarBaixarBaixar
Annexos IPPBaixarBaixarBaixarBaixar
Dades econòmiques (Excel)BaixarBaixarBaixarBaixar
Mesures alternatives de rendimentBaixarBaixarBaixarBaixar
Nota de premsa (HTML)ConsultaConsultaConsultaConsulta
Retransmissió (en diferit)ConsultaConsultaConsultaConsulta
20189M1S1T
Informe (PDF)BaixarBaixarBaixarBaixar
Presentació (PDF)BaixarBaixarBaixarBaixar
Informació Pública Periòdica (IPP)BaixarBaixarBaixarBaixar
Annexos IPPBaixarBaixarBaixarBaixar
Dades econòmiques (Excel)BaixarBaixarBaixarBaixar
Mesures alternatives de rendimentBaixarBaixar
Nota de premsa (HTML)ConsultaConsultaConsultaConsulta
Retransmissió (en diferit)ConsultaConsultaConsulta
20179M1S1T
Informe (PDF)BaixarBaixarBaixarBaixar
Presentació (PDF)BaixarBaixarBaixarBaixar
Informació Pública Periòdica (IPP)BaixarBaixarBaixarBaixar
Annexos IPPBaixarBaixarBaixarBaixar
Dades econòmiques (Excel)BaixarBaixarBaixarBaixar
Mesures alternatives de rendimentConsultaConsultaConsultaConsulta
Nota de premsa (HTML)DescargaDescargaDescargaDescarga
20169M1S1T
Informe (PDF)BaixarBaixarBaixarBaixar
Presentació (PDF)BaixarBaixarBaixarBaixar
Informació Pública Periòdica (IPP)BaixarBaixarBaixarBaixar
Annexos IPPBaixarBaixarBaixarBaixar
Nota de premsa (HTML)Consulta
20159M1S1T
Informe (PDF)BaixarBaixarBaixarBaixar
Presentació (PDF)BaixarBaixarBaixarBaixar
Informació Pública Periòdica (IPP)BaixarBaixarBaixarBaixar
Annexos IPPBaixarBaixarBaixarBaixar
Nota de premsa (HTML)
20149M1S1T
Informe (PDF)BaixarBaixarBaixarBaixar
Presentació (PDF)BaixarBaixarBaixarBaixar
Informació Pública Periòdica (IPP)BaixarBaixarBaixarBaixar
Annexos IPPBaixarBaixarBaixarBaixar
Nota de premsa (HTML)
20139M1S1T
Informe (PDF)BaixarBaixarBaixarBaixar
Presentació (PDF)BaixarBaixarBaixarBaixar
Informació Pública Periòdica (IPP)BaixarBaixarBaixarBaixar
Annexos IPPBaixarBaixarBaixarBaixar
20129M1S1T
Informe (PDF)BaixarBaixarBaixarBaixar
Presentació (PDF)BaixarBaixarBaixarBaixar
20119M1S1T
Informe (PDF)BaixarBaixarBaixarBaixar
Presentació (PDF)BaixarBaixarBaixarBaixar
20109M1S1T
Informe (PDF)BaixarBaixarBaixarBaixar
Presentació (PDF)BaixarBaixarBaixarBaixar
20099M1S1T
Informe (PDF)BaixarBaixarBaixarBaixar
Presentació (PDF)BaixarBaixarBaixarBaixar