Renovables

Apostem per les energies renovables per donar suport a la transició energètica

El nostre objectiu és el de tenir zero emissions en 2050

El nostre Pla Estratègic 2021-2025 s’emmarca en el fort compromís en matèria ESG que hem estat materialitzant els darrers anys.

El creixement en renovables suposarà una inversió de 8.700 milions d’euros, un 60% dels 14.000 milions d’euros previstos en el període. El focus de l’estratègia d’aquest creixement serà en països atractius, amb regulació estable i divisa forta, així com en projectes en etapes primerenques de desenvolupament i que contribueixin a la transició.
 
Volem triplicar la nostra capacitat renovable instal·lada per passar dels 5,5 GW actuals als 14 GW a escala internacional el 2025. D’aquest objectiu, el major creixement es donaria a Europa, seguit d’Austràlia i d’altres geografies com els Estats Units i Xile.

Potència instal·lada per tecnologia

Continuem lluitant per la nostra estratègia de desenvolupament de renovables i hem assolit més de 5,5 GW de potència operativa en el període. A Espanya, estem desenvolupant projectes de construcció d’aproximadament 30 parcs eòlics i plantes fotovoltaiques, equivalents a gairebé 1 GW de capacitat renovable addicional que s’espera que entrin en funcionament els mesos vinents.

A Austràlia, país prioritari per a nosaltres, tenim per objectiu assolir una potència instal·lada de 2,2 GW el 2025, amb una inversió de prop de 2.000 milions d’euros, centrada en el desenvolupament de plantes eòliques, fotovoltaiques i d’emmagatzematge d’energia.

En l’àmbit de l’eòlica marina, l’abril del 2022 vam assolir un acord amb l’empresa noruega Equinor per analitzar i desenvolupar projectes offshore a Espanya, com el projecte de desenvolupament conjunt del Floating Offshore Wind Canarias (FOWCA), de més de 200 MW d’energia eòlica marina flotant a l’est de Gran Canària.

També liderem els desenvolupaments de gas renovable a Espanya com a pilar clau de la descarbonització a curt i mitjà termini i actualment treballem en projectes d’hidrogen i biometà amb l’objectiu d’incrementar els gasos renovables injectats a les nostres xarxes de distribució.

En la innovació de renovables apostem per la implantació de noves tecnologies, el monitoratge dels actius i la seva gestió automatitzada i intel·ligent

Innovació

La innovació és clau per anticipar-se a l’impacte dels canvis que es produeixen a la societat, com la transformació digital, que afecta la forma de vida, les necessitats dels clients o la transició energètica cap a una economia descarbonitzada.

Desmantellament de parcs eòlics GIRA Wind

Impulsem, juntament amb altres socis, la gestió del desmantellament de parcs

eòlics i la valorització de les turbines desmuntades. Amb aquest projecte es persegueix la inspecció i posada a punt de turbines en situació d’oferir anys de servei i el processament, per a una segona vida, dels components que no siguin aptes per continuar funcionant.

Projecte StoreLAB

Hem instal·lat i energitzat un pioner sistema d’emmagatzematge amb bateries als parcs eòlics de la Vega I i II, a Zamora, que disposen d’una potència nominal de 5.000 kW a cada parc. Aquest projecte permet emmagatzemar l’energia excedent que generen els aerogeneradors que el sistema no necessiti en moments de demanda vall, perquè pugui ser utilitzada en moments d’alt consum o quan hi hagi escassetat de vent.

Es tracta de la primera planta d’aquestes característiques a Espanya i suposa un punt d’inflexió per al desenvolupament de les energies renovables, ja que en millora el grau de disponibilitat i augmenta el grau de fermesa del sistema elèctric.

Contribuïm a la descarbonització del sistema elèctric i a la cura del medi ambient

Actuació en espais protegits
Estudis d’entorn
Iniciatives per la biodiversitat
Cadena de subministrament responsable