L’acció i el seu capital social

El capital social de Naturgy Energy Group, S.A. és de nou-cents seixanta-nou milions sis-cents tretze mil vuit-cents un euros (969.613.801) i està íntegrament subscrit i desemborsat.

El capital social està integrat per 969.613.801 accions d’1 euro de valor nominal cadascuna, representades per anotacions en compte i que pertanyen a una mateixa classe i sèrie, en què l’entitat encarregada del seu registre comptable és la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A. (IBERCLEAR).

Totes les accions tenen drets polítics i econòmics idèntics, cotitzen a les quatre borses espanyoles a través del mercat continu, i formen part de l’índex Ibex 35 i, en particular, de l’índex Ibex Utilities.

Evolució del capital

DataConcepteVariació accionsNombre d'accions resultantValor nominal unitari (€)Capital social (€)
31 dec. 9537.314.669137.314.669
31 dec. 9637.314.669137.314.669
21 jul. 97Desdoblament d'accions (Split 4 noves x 1 vella)111.944.007149.258.6761149.258.676
31 dec. 98149.258.6761149.258.676
12 jul. 99Desdoblament d'accions (Split 3 noves x 1 vella)298.517.352447.776.0281447.776.028
31 dec. 00447.776.0281447.776.028
31 dec. 01447.776.0281447.776.028
31 dec. 02447.776.0281447.776.028
31 dec. 03447.776.0281447.776.028
31 dec. 04447.776.0281447.776.028
31 dec. 05447.776.0281447.776.028
31 dec. 06447.776.0281447.776.028
31 dec. 07447.776.0281447.776.028
31 dec. 08447.776.0281447.776.028
2 abr. 09Ampliació de capital (1X1) 447.776.028895.552.0561895.552.056
7 set. 09Ampliació per fusió amb Unión Fenosa (Bescanvi 3 accions de Gas per cada 5 de Fenosa)26.204.895921.756.9511921.756.951
31 dec. 10921.756.9511921.756.951
28 jun. 11Dividend flexible31.731.588953.488.5391953.488.539
11 ag. 11Ampliació de capital38.183.600991.672.1391991.672.139
28 jun. 12Dividend flexible9.017.2021.000.689.34111.000.689.341
31 dec. 131.000.689.34111.000.689.341
31 dec. 141.000.689.34111.000.689.341
31 dec. 151.000.689.34111.000.689.341
31 dec. 161.000.689.34111.000.689.341
31 dec. 171.000.689.34111.000.689.341
31 dec. 181.000.689.34111.000.689.341
23 jul. 19Amortització accions pròpies-16.567.195984.122.1461984.122.146
31 dec. 19984.122.1461984.122.146
21 jul. 20Amortització accions pròpies-14.508.345969.613.8011969.613.801
31 dec. 20969.613.8011969.613.801
31 dec. 21969.613.8011969.613.801
31 dec. 22969.613.8011969.613.801