Promovem un entorn de treball de qualitat i segur, prioritzant el desenvolupament personal i professional

La nostra estratègia de persones “Compromís 360º” posa l’experiència de l’equip al centre de les decisions i accions

A la pràctica, això vol dir que estem compromesos a desenvolupar i millorar
l’experiència professional de les persones
, amb una visió compartida de futur a través de quatre eixos concrets: talent transformador i divers; experiència flexible de l’empleat; marc organitzatiu dinamitzador, i cultura Naturgy.


Disposem d’un model global de selecció homogeni per a tots els negocis i països on operem, amb el qual garantim les millors pràctiques en la identificació, la captació i la retenció del talent.

El rigor i la professionalitat de les persones que formen part de la companyia, l’interès per l’aprenentatge continu i l’autodesenvolupamentl’esperit innovador, així com el compromís sostenible i la implicació en els objectius de la companyia, són característiques del perfil dels professionals en totes les geografies i negocis.
El nostre equip
Universitat Corporativa

Els nostres compromisos amb les persones

Millors pràctiques

Les apliquem en la identificació, la captació i la fidelització del talent necessari per al desenvolupament dels negocis i assegurar els principis d’equitat i de no-discriminació per cap causa.

Desenvolupament

Afavorir el desenvolupament professional de les persones dins del model de gestió del talent i assegurar la posada a disposició, per a tots els professionals, de les eines, els mitjans i els programes necessaris per potenciar les seves habilitats i competències.

Motivació

Promoure un entorn de treball motivador que asseguri el reconeixement intern de la cultura de l’esforç, l’autonomia necessària per poder crear, desenvolupar i innovar, i un marc de compensació total en concordança.

Flexibilitat

Promoure la implantació efectiva de mecanismes de flexibilitat que facilitin l’equilibri entre la vida professional i personal i que afavoreixin el desenvolupament humà i social de les persones.

Diversitat-igualtat

Fomentar la diversitat i la igualtat d’oportunitats en un entorn de respecte, escolta i diàleg permanent, prestant especial atenció a la inclusió de la discapacitat i fent extensible aquest compromís als proveïdors i empreses col·laboradores.

Interlocució

Promoure una interlocució constant entre la companyia i els representants socials que permeti la retroalimentació per a la presa de decisions.

Treballa amb nosaltres

Universitat Corporativa

Seguretat i salut