Canvi climàtic i transició energètica

 • Assolir la neutralitat climàtica com a molt tard el 2050 a través de la reducció del total de les emissions d’abast 1, 2 i 3, establint objectius intermedis alineats amb les sengles de reducció 1,5 °C – 2 °C de l’Acord de París.

 

 • Alinear les noves inversions amb les metes de l’Acord de París, promovent les energies renovables i descarbonitzades, l’estalvi i l’eficiència energètica i l’adaptació climàtica.

 

 • Publicar anualment la petjada de carboni en tots els seus abastos, verificada per un tercer independent, establint sistemes de seguiment i reducció de les emissions.

 

 • Integrar la variable climàtica en la gestió de riscos i oportunitats i en la planificació estratègica, d’acord amb les recomanacions del Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD).

 

 • Donar suport a les negociacions internacionals de canvi climàtic i els mecanismes de mercat que impulsin el desenvolupament de les tecnologies més adequades en cada etapa de la transició energètica.

 

 • Impulsar directament, i a través d’aliances amb altres actors, polítiques climàtiques alineades amb l’Acord de París, assegurant la permanència únicament a les entitats que compleixin amb aquest criteri i publicant-ne anualment el llistat. 

 

 • Impulsar la descarbonització en línia amb els principis de transició justa i involucrar-hi la cadena de subministrament, promovent accions que redueixin la petjada de carboni de les empreses col·laboradores.
 • Construïm nous projectes de generació d’electricitat renovable per complir el nostre objectiu de triplicar la nostra potència renovable instal·lada el 2025.

 

 • Tanquem de manera programada les nostres centrals tèrmiques de carbó en 2020.

 

 • Proporcionem als nostres clients gas natural, que desplaça altres combustibles més contaminants, com el carbó o el petroli, per evitar l’emissió anual de milions de tones de CO2 a l’atmosfera.

 

 • Impulsem la mobilitat elèctrica i de gas per millorar la qualitat de l’aire i la salut a les ciutats.

 

 • Proporcionem als nostres clients serveis energètics que els ajudin a estalviar a la seva factura i a reduir el canvi climàtic.

 

 • Reduïm les emissions fugitives a les nostres xarxes de gas, mitjançant la renovació de materials i la implantació de millores tecnològiques i operatives.

 

 • Establim objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle alineats amb la ciència.

 

 • Seguim recomanacions del Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD).

 

 • Col·laborem amb les administracions públiques, associacions i altres entitats per a la creació i la difusió de coneixement tècnic per reduir el canvi climàtic i participant activament en les cimeres internacionals de canvi climàtic (COPs).

Fets que avalen el nostre compromís

* Dada 2022
** Evolució en 2022 respecte a 2017

Segells

CDP (Climate Change A List de Carbon Disclosure Project): hem estat reconeguts per la nostra gestió climàtica amb la qualificació A- en CDP Climate Change 2020 (A List) i ens mantenim en la banda de lideratge des del 2011.
Calculo i Redueixo: El Ministeri per a la Transició Ecològica ens ha atorgat un any més aquest segell que distingeix les organitzacions que calculen la seva petjada de carboni i estan reduint les seves emissions.

Aliances

Liderem el Clúster de Canvi Climàtic de Forética, que és la plataforma empresarial de referència a Espanya en matèria de canvi climàtic.