Seguretat i salut

Res és més important que la seguretat, la salut i el benestar de les persones

Impulsem la millora contínua en les condicions de treball i en la gestió de la seguretat, la salut i el benesta

Planifiquem i desenvolupem les nostres activitats assumint que no hi ha res més important que la seguretat, la salut i el benestar de les persones. La nostra actuació va més enllà del compliment de les obligacions legals i altres requisits, impulsant la millora contínua en les condicions de treball i en la gestió de la seguretat, la salut i el benestar, la qual cosa involucra no només els professionals de la companyia, sinó també els proveïdors, les empreses col·laboradores, els clients i altres grups d’interès, amb l’objectiu d’evitar i prevenir els accidents i els danys a la salut i proporcionar un ambient segur i saludable, així com afavorir la salut i el benestar.

Els nostres eixos de actuación

El nostre compromís de seguretat i salut es basa en el desenvolupament de cinc eixos d’actuació que són les palanques que han guiat la nostra transformació cultural a Naturgy.

1

Lideratge

2

Empleats

3

Empreses col·laboradores

4

Seguretat de processos

5

Sociedad

Salut integral

Mantenim el ferm compromís d’oferir als nostres empleats un ambient de treball saludable i benestar, treballant des de l’excel·lència i la innovació contínua per posar al servei dels empleats, els seus familiars, les empreses col·laboradores, els clients i l’entorn social en què la companyia opera una estratègia global de salut i benestar que inclogui tot el necessari per al seu benefici, tant en la prevenció, la promoció i l’atenció de la salut, de manera personalitzada, com en la formació i la informació sobre hàbits saludables, tenint en compte tant les necessitats individuals com les particularitats de cada país.

Visión Zero

Vision Zero és un enfocament transformador de la prevenció, impulsat per l’Associació Internacional de la Seguretat Social (AISS o ISSA) per a aconseguir zero accidents, malalties i danys en el treball, a la qual també s’ha unit l’EU-OSHA, i l’objectiu de la qual és fomentar la cultura preventiva en les organitzacions.

Vision Zero integra les tres dimensions de seguretat, salut i benestar en tots els nivells del treball. Gràcies a la seva flexibilitat, Vision Zero és beneficiosa per a qualsevol lloc de treball, empresa o sector d’activitat, en totes les regions del món, a fi d’aconseguir un entorn de treball més segur.