REMIT – Integritat i transparència del mercat majorista d’energia

REMIT. Integritat i transparència del mercat a l'engròs d'energia

Naturgy participa en el desenvolupament de mercats a l’engròs d’energia competitius a través de mecanismes que fomenten la seva integritat i transparència. En concret, el Reglament de la Unió Europea núm. 1227/2011, sobre la integritat i la transparència del mercat a l’engròs d’energia (REMIT), obliga les empreses generadores, com a participants en el mercat, a la difusió de manera efectiva i oportuna d’informació relacionada amb la capacitat i utilització de les seves instal·lacions de producció, emmagatzemament, consum o transport d’energia elèctrica, inclosa la indisponibilitat planificada o no de les instal·lacions esmentades.

La companyia, en compliment de la legislació vigent, publica a continuació informació sobre les seves unitats de generació a Espanya. Aquestes dades seran degudament revisades quant al seu contingut i/o format si així se sol·licita.

Electricitat

Documents relacionats

(*) Aquests fitxers reflecteixen la situació en la seva data i hora de generació. Les indisponibilitats programades i en curs s’informen addicionalment a l’operador elèctric del sistema espanyol en compliment dels Procediments d’operació 2.5 i 3.6 i es publiquen a la plataforma de transparència d’ENTSO, on es pot consultar la informació actualitzada per a la data i l’hora de la consulta.

Gas

Transparència als mercats – UMMS (Urgent Market Messages)

L’article 4.1 de REMIT disposa que els participants en el mercat han de difondre de manera efectiva i oportuna qualsevol informació relativa a la capacitat i utilització de les seves instal·lacions de producció. 

UFG ha contractat la plataforma IIP proporcionada per MIBGAS i OMIE, i des de l’1 de gener de 2021 tota la informació es podrà consultar a l’adreça web següent:

L’article 4.1 de REMIT disposa que els participants en el mercat han de difondre de manera efectiva i oportuna qualsevol informació relativa a la capacitat i utilització de les seves instal·lacions de producció.

UFG, com a participant en el mercat, compleix amb les obligacions establertes per REMIT i el seu Reglament d’Execució. Des de la companyia secundem totes les iniciatives que fomentin el desenvolupament dels mercats i contribueixin a augmentar la competència.

A partir de l’1 de gener de 2021, els participants del mercat europeu han de publicar la seva informació privilegiada en una IIP (Inside Information and Transparency Platform) validada per ACER.

Amb el desenvolupament d’una Plataforma IIP, MIBGAS i OMIE ofereixen als participants del mercat ibèric els següents serveis, tant del sector elèctric com del sector gasista perquè aquests puguin complir amb l’article 4 de REMIT:

  • Publicació d’informació privilegiada.
  •  Disseminació de la informació privilegiada de forma centralitzada i certificada a través de fonts web.
  •  Emmagatzematge de la informació privilegiada publicada i possibilitat de descàrrega d’aquesta.


L’accés a la informació publicada en la IIP és de caràcter públic i gratuït per a tots els interessats, no sols per als agents de MIBGAS i OMIE, sinó per a qualsevol participant d’altres mercats majoristes, amb la finalitat de promoure la transparència i la difusió d’informació de forma centralitzada al màxim d’usuaris possibles.

UFG ha contractat la plataforma IIP proporcionada per MIBGAS i OMIE i des de l’1 de gener de 2021 tota la informació es podrà consultar en la següent adreça web: https://umm.mibgas.es/gas/.

Documents relacionats

(*) Aquests fitxers reflecteixen la situació en la data i l´hora de generació que s’hi indica. Les indisponibilitats programades i en curs es poden consultar a la informació actualitzada per a la data i l´hora al web de MIB-Gas.