Estructura accionarial

A gener de 2023.
La Companyia té uns 55.000 accionistes.