Junta General d'Accionistes

28 de març de 2023, 9h

Consulteu aquí les cotitzacions en temps real

Última actualització:

Cotitzacions
Calculadora financera
Calendari financer

Data

28 març – JGA 2023

4 abril – Pagament dividend complementari 2022

Notícies

D’interès

Junta General d'Accionistes
Informació privilegiada
Dividends
Govern corporatiu
Cotitzacions
Resultats trimestrals

Contacte