Estrutura accionarial

A xenairo 2023.
A compañía conta con uns 55.000 accionistas.