Responsabilidade corporativa

Establecemos compromisos que garantan o benestar das persoas e as contornas

Apostamos por relacións de confianza, estables, sólidas e de beneficio mutuo cos nosos grupos de interese

O compromiso coa creación de valor a longo prazo e a xestión sostible concrétase na nosa Política de Responsabilidade Corporativa que establece o marco común de actuación que orienta o comportamento socialmente responsable da compañía e que foi actualizada e aprobada polo Consello de Administración en xaneiro de 2019, seguindo as mellores prácticas internacionais e as recomendacións do Código de Bo Goberno das Sociedades Cotizadas.
Asumimos oito compromisos cos nosos grupos de interese
Determinamos responsabilidades e instrumentos para asegurar o seu cumprimento

Os nosos compromisos coa sociedade

Trátase de 8 compromisos cos nosos grupos de interese que son transversais e están presentes en todo o noso proceso de negocio, baseado na xeración de riqueza económica, social e ambiental.
Informes de Sustentabilidade
Certificacións
Índices de sustentabilidade
Colaboracións e adhesións

Información de interese

Español – Política de Responsabilidade Corporativa
English – Corporate Responsibility Policy