Gas renovable

A enerxía circular para un futuro descarbonizado

Impulsamos innovadores proxectos para desenvolver o gas renovable e inxectalo na rede de distribución de gas

desenvolvemento do biometano e do hidróxeno verde forma parte da nosa visión de futuro como compañía para transformar o actual modelo de negocio e establecer as bases para continuar creando valor a través da transición enerxética. 

Para alcanzar os obxectivos comúns de descarbonización, é necesario traballar cun mix de solucións enerxéticas que inclúa, ademais da aceleración da electrificación, un desenvolvemento cada vez maior de enerxías renovables. Porén, é igualmente necesario o impulso aos gases renovables, como o biometano ou o hidróxeno, que permiten levar a descarbonización a sectores dificilmente electrificables como, por exemplo, o sector da calor industrial ou algunhas aplicacións de transporte: en España calcúlase que, polo menos, un 40% das emisións de CO2 non teñen alternativa electrificable, para as que os gases renovables ofrecen a alternativa máis eficiente. 

O gas renovable obtense a partir do tratamento dos residuos urbanos, agrícolas, gandeiros e da industria agroalimentaria, así como da depuración das augas residuais. Ademais, pode inxectarse de forma sinxela nas redes de distribución de gas xa existentes e consumirse para os mesmos usos que o gas natural.

Beneficios dos gases renovables

Redución das emisións de gases de efecto invernadoiro ao evitar as emisións de CO2 do combustible ao que substitúen

Redución da dependencia enerxética do exterior ao producirse de forma autóctona

Fomento da economía circular, xa que contribúen á xestión sostible dos residuos agrogandeiros

Xeración de emprego e fixación de poboación en zonas rurais, xa que a produción de biometano procede principalmente dos residuos agrícolas e gandeiros

Coñece os beneficios e o potencial do gas renovable, así como os nosos proxectos neste ámbito

Os nosos proxectos

Temos prevista a produción de ~1 TWh a 2025, apostando tanto polo biometano coma polo hidróxeno renovable, cun modelo de desenvolvemento baseado na colaboración multisectorial e as alianzas. Este TWh de gas renovable sería equivalente ao consumo de gas de aproximadamente 250.000 fogares.

Desenvolvemos, dende 2014, innovadores proxectos para coñecer e reducir os custos de produción e impulsar a inxección dos gases renovables na rede de gas. Cremos nel polo seu grande impacto na economía circular e o coidado do medio ambiente, xa que resolve o problema medioambiental das emisións contaminantes asociadas á xestión de residuos, cuxo gas xerado se liberaba ata o momento á atmosfera. Ademais, valoriza residuos de orixe urbana, de explotacións agrícolas ou gandeiras ou de estacións depuradoras de augas residuais, polo que se crean modelos de economía circular onde o produtor dos residuos tamén se ve beneficiado. Neste sentido, é importante tamén salientar que moitas destas plantas se sitúan en zonas afastadas de grandes cidades, polo que contribúe ao desenvolvemento económico do medio rural e á cohesión territorial en zonas con retos demográficos.

Fomos pioneiros no desenvolvemento do biometano en España e contamos con dúas plantas que neste momento están a inxectar na rede de gas: a Unidade Mixta de Gas Renovable, na Coruña, que produce biometano a partir de biogás obtido no proceso de depuración de augas residuais, e a Planta Elena, en Cerdanyola del Vallès, que produce biometano a partir do biogás que se obtén de residuos sólidos municipais e que marcou un fito na transición enerxética de España coa primeira inxección de gas renovable procedente de vertedoiro na rede de distribución.

Adicionalmente, temos outra planta en desenvolvemento que esperamos que inxecte á rede a partir do próximo verán, Planta Vila-sana, nos arredores de Lleida. Neste caso, o biometano obtense a partir de residuos agrogandeiros, deste xeito, apóstase polo desenvolvemento da economía local e a economía circular, ao obterse esta enerxía a través do aproveitamento dos residuos na zona.

Outros proxectos que inxectan na nosa rede de distribución

Proxecto UNUE
É a segunda planta española de xeración de biometano a partir de biogás e a primeira industrial de iniciativa privada tras a de Valdemingómez. Sitúase en Burgos e é un proxecto de Biogasnalia, Enagás Emprende, Bioengas e Suma Capital. Esta planta transforma o excedente de biogás en biometano —nun proceso de upgrading— para a posterior inxección deste gas renovable na rede de Nedgia.
Planta Torre Santamaría

Esta planta converte os residuos gandeiros da granxa Torre Santamaría (Balaguer, Lleida) en biometano que inxecta na rede de Nedgia, a nosa distribuidora de gas. Este proxecto foi posible grazas ao primeiro acordo de compravenda de biometano a longo prazo en España, asinado por Torre Santamaría con Axpo Iberia.

Outros proxectos

Proxecto zurros

Proxecto en Galicia xunto con Repsol e Reganosa para transformar en biometano os excedentes de zurro (bovinos, porcinos e avícolas) e outros residuos orgánicos desta comunidade autónoma, no que está previsto producir gas renovable para cubrir o 7% da demanda de gas en Galicia. 

Proxecto palla de arroz

Proxecto na Comunidade Valenciana xunto con Enagás e Genia para obter biometano a partir da valorización do residuo da palla de arroz, que ofrece unha solución aos problemas ambientais que se producen pola queima deste residuo. 

Para o desenvolvemento do hidróxeno, estamos a prestar especial atención á reconversión das nosas centrais térmicas de carbón en zonas de Transición Xusta, exemplo claro de como a transición enerxética permite xerar novas oportunidades en zonas que quedaron afectadas polo cambio de modelo enerxético.

É o caso da alianza que a compañía está a impulsar con Repsol e Reganosa para desenvolver un hub de produción de hidróxeno renovable en Galicia. O proxecto inclúe a instalación dunha planta de electrólise alimentada con enerxía 100% renovable nos terreos da antiga central térmica de Meirama, no municipio de Cerceda (A Coruña).

Neste sentido, a compañía traballará conxuntamente con Enagás para impulsar en León a maior planta de hidróxeno verde de España, co obxectivo de producir ata aproximadamente 9.000 toneladas ao ano de hidróxeno renovable, a partir dunha planta fotovoltaica de 400 MW e un electrolizador de ata 60 MW, para cubrir consumo local, inxección a rede gasista e posibilitar unha futura exportación cara ao noroeste de Europa.

Tamén hai que destacar o Proxecto Catalina, desenvolvido por un consorcio formado por Copenhagen Infrastructure Partners xunto a Naturgy, Enagás, Fertiberia e Vestas. Catalina é un proxecto pioneiro a ámbito global para a produción de hidróxeno e amoníaco verde, que conectará os excedentes de recursos renovables de Aragón cos centros de consumo industrial na costa este de España mediante unha infraestrutura sostible.

Proxectos anunciados

Hub de hidróxeno renovable de ata 200 MW en Meirama

Meirama acollerá o futuro hub galego de produción de hidróxeno renovable. O proxecto inclúe a instalación dunha planta de electrólise alimentada con enerxía 100% renovable nos terreos da antiga central térmica de Meirama, no municipio de Cerceda (A Coruña).

> Ver máis

Proxecto Catalina de produción de hidróxeno e amoníaco verde a grande escala en España

O Proxecto Catalina, que aínda está na súa primeira fase, é pioneiro a ámbito global para a produción de hidróxeno e amoníaco verde, e quere conectar os recursos renovables de Aragón cos centros de consumo industrial na costa este de España.

> Ver máis

Proxecto de investigación para producir hidróxeno verde a partir de augas residuais
 

A segunda fase do proxecto de investigación Unidade Mixta Gas Renovable vai apostar pola investigación doutros gases renovables, como o hidróxeno verde e o bio-syngas, o que permitirá avaliar o seu impacto nas infraestruturas actuais e consumidores finais.

> Ver máis

León acollerá a maior planta de hidróxeno verde de España

A cidade de León albergará a maior planta de hidróxeno de España, para producir 9.000 toneladas ao ano de hidróxeno renovable, a partir dunha planta fotovoltaica de 400 MW e un electrolizador de ata 60 MW, e destinada a consumo local e exportación.

> Ver máis

Informes

O biogás e o biometano como panca clave na descarbonización da economía española
Gas renovable. O futuro da enerxía e o medio ambiente
El Artigo «O potencial do biometano nunha cidade de referencia: Lleida»
Hidróxeno. Vector enerxético dunha economía descarbonizada
Os gases renovables. Un vector enerxético emerxente