A nosa historia

Máis de 175 anos no sector enerxético

En 1843, o noso espírito innovador impulsounos a iniciar a nosa actividade en Barcelona , para levar por primeira vez a iluminación pública ás rúas da cidade. Ese mesmo espírito séguenos a impulsar cara a un futuro cheo de retos e novas oportunidades.

En 2018 cumprimos 175 anos cunha historia e experiencia que avalan a nosa solidez e garanten un futuro que aposta polo confort e un uso máis intelixente da enerxía. Por iso, convidámosvos a facer un breve percorrido pola nosa historia e a coñecer de onde vimos para saber cara a onde imos.  

Internacionalización
Na década dos noventa, a compañía iniciou unha das etapas máis significativas da nosa historia recente: o salto, a partir de 1992, aos mercados estranxeiros.
Diversificación do negocio
Gas e electricidade: durante as últimas dúas décadas, e grazas ao crecemento orgánico do grupo froito de fusións con outras empresas, a compañía diversificou e ampliou o seu negocio.
Mirando ao futuro
Os nosos retos son o crecemento en enerxías renovables, impulsar a innovación e desenvolvemento de proxectos de gas renovable, ofrecer solucións de mobilidade sostible e protexer a biodiversidade nas nosas operacións, implantando as mellores prácticas.
175 anos de Naturgy

Historia recente

1992 - actualidade

Dende o inicio da nosa actividade, o noso obxectivo foi sempre dar servizo á sociedade e ofrecer solucións intelixentes e innovadoras, apostando pola vangarda tecnolóxica. En todos os nosos anos de experiencia, diversificamos o noso negocio e convertémonos no primeiro grupo que integra gas e electricidade en España.

Os últimos anos da nosa historia veñen marcados por cambios decisivos na nosa estratexia: expandimos o noso negocio ata chegar a 20 países, fomos pioneiros en integrar o negocio do gas e a electricidade e na aposta polas enerxías limpas e as novas tecnoloxías de xeración.

Ademais, en 2018, coincidindo co noso 175 aniversario, realizamos un dos cambios máis significativos da nosa historia: o paso de Gas Natural Fenosa a Naturgy. A nosa nova marca é internacional, adaptada a todos os mercados globais onde temos presenza e onde a teremos no futuro, enfocándonos na innovación, a dixitalización, a simplicidade e a globalidade. Con ela, demos un novo impulso para estarmos máis preto dos nosos clientes, alí onde estiveren, apostando por ofrecer solucións simples, sinxelas e respectuosas coa contorna.

Na década dos noventa, a compañía iniciou unha das etapas máis significativas da nosa historia recente: o salto aos mercados estranxeiros. O proceso iniciouse en 1992, cando o Grupo abriu a súa expansión internacional coa adquisición de activos en Bos Aires, Arxentina, e a constitución de Gas Natural BAN. Cinco anos despois, seguiu avanzando por territorio sudamericano ao iniciar novas actividades en Brasil, Colombia e México. A experiencia foi tan positiva que, aos poucos meses, o Grupo xa tiña máis clientes na súa área internacional que na nacional.
 

  • A solidez do grupo seguiu fortalecéndose cando, en 2002, saltou ao mercado enerxético italiano. A partir de entón, e co inicio das actividades en Puerto Rico e Francia, o proceso de expansión internacional da compañía seguiu crecendo de forma imparable ata chegar a máis de 30 países de todo o mundo, como por exemplo Australia, Sudáfrica, Omán, República Dominicana, Guatemala, Bélxica ou Alemaña.

 

  • En 2014, a compañía entrou no negocio enerxético de Chile, tras finalizar con éxito a operación de compra sobre a Compañía Xeral de Electricidade, S.A. (CGE), a principal enerxética do país.

 

  • A adquisición de CGE permitiulle á compañía entrar no mercado chileno dende unha posición de liderado a través da principal distribuidora de gas e electricidade. 

 

  • Hoxe, a compañía dá servizo a clientes dos cinco continentes, é unha compañía líder en gas e en electricidade en España e América Latina e é o principal subministrador de gas natural licuado na cunca mediterránea e atlántica.

Durante as últimas dúas décadas, e grazas ao crecemento orgánico do grupo froito de fusións con outras empresas, a compañía diversificou e ampliou decididamente o seu negocio: nos noventa, iniciou as actividades no transporte de gas e en trading e, xa iniciado o século XXI, entrou no negocio da comercialización de electricidade e gas (a partir da liberalización do mercado enerxético español), a xeración de electricidade con ciclos combinados a gas, a exploración, produción e licuefacción de gas natural e a xeración de enerxía eólica, entre outros.

Un dos grandes puntos de inflexión que transformaron a historia do grupo foi a fusión por absorción con Unión Fenosa e Unión Fenosa Generación, en 2008, que deu como resultado o nacemento da primeira compañía integrada de gas e electricidade de España e América latina e unha das dez primeiras utilities europeas: Naturgy. Coa integración das dúas empresas, o grupo fíxose aínda máis forte, máis eficiente e máis competitivo, atributos que hoxe nos permiten afrontar con éxito os novos retos dos mercados enerxéticos, cada vez máis globalizados.

O crecemento económico, a evolución tecnolóxica e o aumento da calidade de vida que a nosa sociedade experimentou no último século dispararon o consumo de enerxía e puxeron sobre a mesa a necesidade de encontrar novas solucións que garantan unha subministración de enerxía sostible, eficiente, segura e respectuosa co medio.

A nosa visión de futuro, sen esquecer as nosas raíces e os máis de 175 anos de historia, pretende transformar o modelo de negocio actual e establecer as bases para seguir creando valor a través da transición enerxética, apostando por enerxías renovables, desenvolvendo o gas renovable (hidróxeno) e biometano) grazas á posición de liderado no mercado convencional de gas natural, e promovendo a eficiencia enerxética e a economía circular.

Esbozamos esta visión, conscientes da importancia que as nosas accións teñen sobre as persoas e o entorno onde levamos a cabo a actividade e, polo tanto, establecemos unha serie de compromisos que garanten o benestar – actual e futuro – das persoas e os ambientes cos que nos relacionamos.

Na nosa folla de ruta figuran tamén numerosos proxectos de innovación en materia de gas renovable, como vector enerxético e de almacenamento que facilite a transición a un modelo de enerxía circular e descarbonizado, así como solucións de mobilidade sostible para as cidades e o transporte terrestre e marítimo que melloren a calidade do aire.

Co mesmo espírito innovador que nos guiou ao longo de 175 anos, día a día seguiremos traballando para poder ofrecerlles aos nosos clientes as mellores solucións e brindarlles todo o confort e todo o benestar coa máxima eficiencia e sostibilidade.

Etapas históricas

1843 - 1992

Dende  1843 estivemos presentes na historia da enerxía de España e do mundo, dando servizo aos nosos clientes e apostando polo benestar nos fogares. Ata os anos noventa do século XX crecemos, innovamos no uso doméstico e integramos o sector da electricidade e o gas en España. Xa finalizando o século pasado, crecemos  fóra de España, o que nos consolidou como un dos actores enerxéticos máis importantes do ámbito internacional. 

Dende as súas orixes, a compañía achegou solucións innovadoras. Xa en 1843, e baixo o nome de Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas (SCAG), foi dos primeiros en levar a luz ás rúas e espazos públicos de Barcelona, ofrecendo así o primeiro servizo público implantado na cidade condal.

A iluminación por gas xa se instalara nas principais capitais europeas (a primeira, Londres, en 1812), e representou unha revolución na calidade de vida dos cidadáns xa que lles permitía manter unha vida activa aínda que se tivese posto o sol. Poucos meses despois, a SCAG iniciou a promoción da nova iluminación tamén entre os clientes privados. 

A partir de 1866, a SCAG saltou do territorio catalán e iniciou a súa expansión xeográfica pola península ao comprar as fábricas de gas de Sant Andreu del Palomar, Sevilla e Ferrol. A finais de século, a SCAG entrou tamén no negocio da electricidade térmica e, en 1911, no da electricidade hidráulica, cando empezou a construción de saltos de auga e centrais eléctricas nos Pireneos. 

Na segunda década do século XX, a proliferación de empresas competidoras no negocio do gas e a electricidade, como a Barcelona Traction Light & Power, obrigou a SCAG a realizar un cambio de estratexia que daría paso a un importante crecemento baseado nas adquisicións de distintas sociedades. Foi entón cando, en 1912, a SCAG cambiou de nome a Catalana de Gas y Electricidad, S.A. (CGE)

Un dos grandes feitos relevantes da nosa historia chegou en 1963, cando a CGE  introduciu o petróleo (naftas lixeiras) no mercado enerxético, utilizándoo como materia prima en substitución do carbón. O uso do petróleo como materia prima e a imparable expansión da compañía aumentaron considerablemente a capacidade das fábricas, o que permitiu empezar a fomentar fortemente o uso da calefacción a gas a partir de 1967.  

Xunto con outros membros, en 1965, a CGE constituíu Gas Natural, S.A., dedicada a importar gas natural de Libia e Alxeria. Paralelamente, a empresa impulsou a construción dunha planta de regasificación no porto de Barcelona, unha rede de comercialización na zona e trouxo a España o primeiro barco metaneiro. Todo iso fixo posible que pouco despois comezasen os usos industriais a grande escala do gas natural como combustible de calidade.

Tras a operación de fusión de Catalá de Gas sobre Gas Madrid en 1991, a compañía decidiu adaptar a súa denominación á nova realidade e cambiou o nome ao máis xenérico Gas Natural, o cuarto cambio de nome nuns 150 anos, e é cando se incorporou a bolboreta, no seu momento un elemento arriscado pero que cos anos demostrou a súa personalidade e potencia na comunicación.

Ademais, en 1992 creouse a actual Fundación Naturgy, unha institución sen ánimo de lucro cunha vocación de formación e sensibilización da sociedade na mellora da eficiencia enerxética e a innovación tecnolóxica no ámbito da enerxía. Tamén desenvolve programas de acción social tanto no ámbito nacional como internacional, incidindo especialmente en actuacións destinadas a paliar a vulnerabilidade enerxética.