Electricidade

O noso modelo de negocio é referente no sector eléctrico, no que nos dedicamos á xeración, distribución e comercialización de electricidade

Desenvolvemos a nosa actividade de xeración con diferentes tecnoloxías

Renovables

Queremos triplicar a nosa capacidade renovable instalada para pasar dos actuais 5,5 GW aos 14 GW a ámbito internacional en 2025.

O noso parque de xeración, dominado por centrais de ciclo combinado, conta coa flexibilidade necesaria para adaptarse ás distintas situacións de mercado, o que resulta un activo valioso no aproveitamento de oportunidades relacionadas coa volatilidade dos prezos e volumes demandados no mercado da electricidade.

Centro de Supervisión de Operación e Mantemento

Centro de Supervisión de Operación e Mantemento (CESOM) realiza o tratamento en tempo real de preto dun millón de sinais recibidos das centrais de xeración eléctrica. O CESOM dá servizo e colabora coas plantas na mellora continua dos indicadores básicos de xeración de electricidade co obxectivo de diminuír custos e riscos operativos.

Realizamos actividades de distribución eléctrica en varios países e a diferentes tipos de usuarios

España

Terceiro operador no mercado español, onde distribuímos electricidade a 3,8 millóns de clientes

América latina

Contamos con máis de 1 millón de clientes en Arxentina e Panamá

Liderado

Temos unha posición de liderado nos mercados nos que operamos e somos eficientes en termos de custos de operación e mantemento do negocio de distribución eléctrica

Somos líderes nos segmentos de gran consumo e residencial de comercialización de enerxía en España

23,5 TWh

comercializados

Gran consumo e residencial

Somos un dos axentes principais do mercado español, líderes nos segmentos de gran consumo e residencial cunha cota de mercado total en España do 14,4%.

Servizos de Valor Engadido

Temos unha oferta combinada de enerxía dual e ampla gama de servizos de valor engadido

Liderado

A posición de liderado na comercialización combinada de gas natural e electricidade presenta importantes vantaxes, como o menor custo de servizo, un servizo integrado ao cliente e menores custos de adquisición, sen esquecer a consecución dunha maior vinculación cos clientes.

Respectamos as contornas onde desenvolvemos a nosa actividade

A nosa Política Global de Medio Ambiente establece o noso compromiso coa conservación da biodiversidade e o capital natural, con especial atención aos espazos, especies protexidas e os lugares onde desenvolvemos a nosa actividade.

Información de interese