Enerxía eólica

Investimos en parques eólicos para contribuír á transición enerxética e á redución de emisións contaminantes

A xeración eólica supón máis do 16% da nosa potencia instalada no mundo
O 62% da enerxía renovable que producimos en 2022 a ámbito mundial foi eólica
  • Ao peche de 2022, temos unha potencia total instalada en xeración eólica de 2,6 GW repartidos en 1,9 GW en España e 0,7 GW en México e Australia.

 

  • Cunha produción neta de enerxía de 4.058 GWh en España e 1.733 GWh no resto do mundo.

 

  • Aumentamos a potencia instalada eólica nun 61 % respecto a 2018.

 

  • O peso da eólica no noso mix enerxético é do 16 %.  

     

Desenvolvemos e xestionamos activos de xeración de electricidade cun enfoque global

Novos proxectos

Potencia instalada:  218 MW
Número de aeroxeradores: 52
Localización: Yambuk, Victoria (Australia)
Posta en marcha: primeiro trimestre de 2024

Potencia instalada:  46,2 MW
Número de aeroxeradores: 11
Localización: municipios de Lugo e Guntín (Lugo)
Posta en marcha: último trimestre de 2023

Potencia instalada:  10,75 MW
Número de aeroxeradores: 3
Localización: municipios de Santa Lucia de Tirajana e Agüimes (Gran Canaria)
Posta en marcha: primeiro trimestre de 2023

Parque eólico Merengue (Plasencia, Estremadura)
/
Parque eólico Merengue en Estremadura
/
Parque eólico Fréscano (Aragón)
/
Parque eólico Fuerteventura 2 (Illas Canarias)
/
Parque eólico Merengue (Plasencia, Estremadura)
/
Parque eólico Tesorillo (Cádiz)
/