Enerxía solar

Aumentamos o investimento en xeración solar para cumprir os obxectivos contra o cambio climático

Temos unha capacidade de produción fotovoltaica de 504 MW a ámbito internacional
O 2% da enerxía renovable que xeramos en todo o mundo en 2021 foi de orixe solar
  • Ao peche de 2021, temos unha capacidade total instalada en enerxía solar de 504 MW distribuída entreBrasil, Chile e España.
 
  • Cunha produción neta de enerxía de 268 GWh en España e 536 GWh no resto do mundo.

 
  • Adquirimos Hamel Renewables, propietaria dunha carteira de proxectos solares de 8 GW xunto con 4,6 GW de proxectos de almacenamento de enerxía situados en 9 estados de EUA, o noso primeiro investimento no mercado de enerxía renovable neste país.

Novos proxectos

Potencia instalada: 59 MW
Número de módulos: 109.298
Localización: La Albuera (Badajoz) (Chile)
Posta en marcha: 1Q 2023

Potencia instalada: 34 MW
Número de módulos: 62.500
Localización: Jumilla (Murcia)
Posta en marcha: 4Q 2023

Potencia instalada: 300 MW
Número de módulos: 555.576
Localización: Fayette County, Texas (EE.UU)
Posta en marcha: 4Q 2023

Planta fotovoltaica La Nava. Cidade Real (España).
/
Planta fotovoltaica El Carpio. Toledo (España).
/
Planta Solar Guimarania. Brasil.
/
Planta Solar Guimarania. Brasil.
/
Planta solar Picón. Cidade Real (España).
/
Planta fotovoltaica El Carpio. Toledo (España).
/