Somos un grupo enerxético cun modelo de negocio innovador, integrado e sustentable

Unha multinacional enerxética sólida e competitiva

O noso modelo de negocio diferénciase por ser líder no sector do gas e ser un referente no sector eléctrico, en ámbolos dous casos garantindo a continuidade da subministración, aspecto esencial para prestar un servizo de calidade e para o cumprimento da función social da compañía, proporcionando unha ampla oferta de servizos de valor engadido e impulsando a innovación sostible como motor de desenvolvemento.

presenza en

máis de 20 países

do noso mix enerxético

preto de 16 millóns de clientes

máis da metade fóra de España

7.000 empregados

Transformamos o mundo a través da enerxía, abordando con determinación os retos da transición enerxética e as demandas da sociedade e dos nosos clientes, traballando con excelencia, transparencia e o talento dun equipo comprometido. E queremos facelo xuntos: cos nosos empregados, clientes, accionistas e colaboradores. Sobre a base de catro valores que están no ADN da compañía: 

Forward Vision: innovando para un futuro mellor

Transformamos o mundo dende a innovación, a proactividade e a capacidade de adaptación, afrontando os retos e impulsando as oportunidades da transición enerxética, os novos modelos de negocio e a dixitalización.

People Oriented: transformando dende o lado máis humano

Transformamos o mundo dende a proximidade, a transparencia e a confianza, activando o seu firme compromiso coas persoas -empregados, clientes, accionistas e colaboradores- e transformando o talento e a paixón en impacto positivo.

Excellence Driven: traballando con excelencia

Transformamos o mundo dende o liderado, a determinación e a mellora continua, apostando pola xeración de valor dende cada un dos negocios e mercados, e respondendo con rigor ás expectativas de todos os stakeholders.

One Planet: por unha sociedade máis sostible

Transformamos o mundo dende a sostibilidade, o respecto e o compromiso co ambiente, sociedade e goberno corporativo, demostrando ser unha empresa responsable que contribúe de xeito relevante ao progreso, o benestar e o futuro do planeta.

A enerxía

Participamos en toda la cadea de valor

Xeración, distribución e comercialización

Imos alén da venda de enerxía

Os nosos principios

Misión
 • Atender as necesidades enerxéticas da sociedade ofrecendo produtos e servizos de calidade respectuosos co medio ambiente.

 

 • Atender as necesidades dos nosos accionistas ofrecéndolles unha rendibilidade crecente e sustentable.

 

 • Atender as necesidades dos nosos empregados ofrecéndolles a posibilidade de desenvolver as súas competencias profesionais.
Visión
 • Ser líderes en continuo crecemento con presenza multinacional ofrecendo produtos de calidade e respectuosos co medio ambiente.

 

 • Ofrecer unha rendibilidade crecente e sustentable aos nosos accionistas.

 

 • Ofrecer oportunidades de desenvolvemento profesional e persoal aos nosos empregados.

 

 • Contribuír positivamente á sociedade a través dun compromiso global.
Valores
 • Orientación ao cliente

 

 • Compromiso cos resultados

 

 • Sustentabilidade

 

 • Interese polas persoas

 

 • Responsabilidade Social

 

 • Integridade

Somos Naturgy

Internacionais

A nosa presenza internacional garántenos unha posición privilexiada para capturar o crecemento de novas rexións en proceso de desenvolvemento económico, o que nos converte nun dos principais operadores do mundo.

Sostible

Conscientes da importancia que teñen as nosas actuacións sobre as persoas e o ámbito onde desenvolvemos a nosa actividade, establecemos unha serie de compromisos que garantan o benestar —actual e futuro— das persoas e os ámbitos cos que estamos en contacto.

Máis de 175 anos de historia

En 2018 cumprimos 175 anos cunha historia e experiencia que avalan a nosa solidez e garanten un futuro que aposta polo confort e un uso máis intelixente da enerxía.

Información de interese