A Sociedade

Somos un grupo enerxético multinacional innovador e sostible presente no negocio da electricidade e o gas

Naturgy é un grupo dedicado á xeración, distribución e comercialización de enerxía e servizos que traballa para garantir o benestar das persoas, o progreso das empresas e a sociedade, ademais da sostibilidade do planeta.

Capital social

A acción e súa capital social

Todas as accións teñen idénticos dereitos políticos e económicos e cotizan nas catro bolsas españolas a través do mercado continuo, ademais, toman parte do índice IBEX 35, en particular do IBEX Utilities.   

Participacións significativas e autocartera

Accede á información das participacións significativas do grupo e da situación da autocarteira.

 

Estrutura accionarial

Criteria Caixa

26,7 %

Rioja Acquisition, S.à.r.l.

20,7 %

GIP

20,6 %

Global InfraCo O (2) S.à,r.l

14 %

Sonatrach

4,1 %

Free float

13,9 %

Información privilexiada

Coñeza a documentación emitida polo grupo rexistrada nas CNMV.

Contacto

Contacta co noso equipo de Capital Markets para solicitar información relevante e de interese.

Outras ligazóns de interese

Dividendos

Calendario finaceiro

Pactos parasociales

Podes consultar máis información na web da Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) no apartado de Participacións Significativas e Autocartera e, dentro deste, en Comunicación de pactos parasociais.

DataDescripción
08/11/2019Pactos parasociais ou que supoñan cambio de control
02/08/2019Modificación pacto parasocial CVC e Alba en Naturgy
03/10/2018Subscrición de pactos parasociais en relación con accións de Naturgy Energy Group, S.A.
18/05/2018Pacto parasocial CVC e Alba en Gas Natural
18/05/2018Peche da venda do 20,072% do capital social de Gas Natural SDG a Rioja Bidco Shareholdings, e exclusión de Repsol do acordo con Criteria Caixa e GIP III Canary 1 sobre Gas Natural SDG.
21/09/2016Criteria Caixa, S.A.U. comunica o peche da venda do 10% do capital social de Gas Natural SDG, S.A. a GIP III Canary 1, SARL e a finalización do acordo entre "la Caixa" e Repsol sobre Gas Natural SDG
21/09/2016Repsol, S.A. comunica o peche da venda do 10% do capital social de Gas Natural SDG a GIP III Canary 1 SARL e a finalización do Acordo entre Criteria Caixa e Repsol sobre Gas Natural SDG
12/09/2016Criteria Caixa, S.A.U comunica a venda dun 10% do capital social de Gas Natural SDG a GIP III Canary 1 SARL por un importe de 1.901.309.746 euros.
12/09/2016Repsol, S.A. comunica a venda dun 10% do capital social de Gas Natural SDG a GIP III Canary 1 SARL por un importe de 1.901.309.746 euros.
13/03/2003La Caixa e Repsol YPF expresan a súa vontade de modificar os pactos que manteñen sobre Gas Natural para adaptalos aos posibles escenarios futuros.