Capital natural e biodiversidade

 • Respectar o capital natural, a biodiversidade e o patrimonio cultural nos ámbitos onde se desenvolve a actividade do grupo, identificando, valorando e realizando o seguimento durante o ciclo de vida das instalacións, dos impactos e das dependencias sobre a biodiversidade.

 

 • Integrar a biodiversidade no deseño e operación dos proxectos para reducir progresivamente os impactos ambientais negativos, evitando na medida do 
  posible o desenvolvemento da actividade preto de zonas de alto valor para a biodiversidade, especialmente áreas protexidas, implementando un enfoque preventivo baseado na xerarquía de mitigación de impactos (evitar, mitigar, restaurar e compensar) e impulsando o desenvolvemento de solucións baseadas na natureza.

 

 • Previr na medida do posible a alteración da vexetación, evitando a deforestación nos ámbitos de operación e fomentar ao longo da cadea de 
  valor a mitigación dos impactos significativos nos bosques.

 

 • Alcanzar a non-perda neta de biodiversidade, promovendo a creación neta de capital natural sempre que sexa posible.
 • Para os novos proxectos, realizamos estudos ambientais e sociais pormenorizados, elixindo a alternativa de menor afección aos ecosistemas e as persoas, e incluíndo as medidas preventivas e correctoras necesarias para garantir a súa sostibilidade. 

 

 • Nas instalacións que están en operación, levamos a cabo estudos periódicos de seguimento do estado ambiental e ecolóxico da contorna, co fin de coñecer a magnitude dos impactos e implantar as medidas adicionais necesarias. 

 

 • Impulsamos a innovación en solucións baseadas na natureza nos nosos procesos.

 

 • Realizamos iniciativas para a conservación de especies e espazos naturais co fin de conservar e mellorar a biodiversidade.

 

 • Cando as instalacións chegan ao final da súa vida útil, restauramos as localizacións para mellorar o capital natural e a biodiversidade.

 

 • Realizamos, a través da nosa Fundación Naturgy, xornadas de voluntariado ambiental para difundir coñecemento relacionado coa biodiversidade e sensibilizar os empregados e as súas familias. 

 

 • Colaboramos coas Administracións públicas, universidades, asociacións conservacionistas e outras entidades nas nosas iniciativas e na creación e difusión de coñecemento técnico para mellorar a biodiversidade e o capital natural.

Feitos que avalan o noso compromiso

* Dato 2022
** Evolución en 2022 respecto a 2017

Iniciativas en biodiversidade

O capital natural e a biodiversidade convertéronse en piares estratéxicos na nosa xestión do medio ambiente que se basea en mellorar o noso impacto sobre os ecosistemas a través da diminución das emisiónsdo consumo de recursos e da produción de residuos, ademais de desenvolver accións directas sobre a biodiversidade.

Accede ao noso mapa de iniciativas en materia de biodiversidade en todos os países onde estamos presentes que conta cunha descrición de cada proxecto.

Indicadores de biodiversidade

Medimos os indicadores de biodiversidade máis relevantes para coñecer e reducir os nosos impactos en todas as xeografías nas que operamos.

Polinización e redes de distribución de enerxía

Está cientificamente demostrado que tanto as rúas de seguridade eléctricas coma os gasodutos, polas condicións necesarias para a súa correcta operación, xeran espazos abertos, ben iluminados, con vexetación herbácea e en menor proporción de matogueiras, que constitúen un hábitat axeitado para os polinizadores.

Actuacións

A creación do Lago Meirama no val das Encobras, Cerceda (A Coruña) é unha das maiores actuacións de rehabilitación medioambiental realizadas en España. A transformación da antiga mina de lignito a ceo aberto nun lago artificial xerou un grande espazo protexido de biodiversidade, que supoñerá un impulso ao desenvolvemento económico e turístico da zona. O Lago Meirama é o primeiro lago artificial do mundo que poderá ser usado como depósito de auga, grazas á óptima boa calidade das súas augas.
En maio de 2020 culminaba o proxecto de rehabilitación ambiental coa transferencia do Lago Meirama ao Dominio Público Hidráulico.

GREFA

En 2016 asinamos un convenio con GREFA para a restauración de casetas de transformadores en desuso para proporcionar lugares de reprodución e refuxio a diferentes especies silvestres. 

Voluntariado ambiental

Dende 2014, voluntarios da compañía realizan actuacións dirixidas á mellora dos ámbitos onde estamos presentes. 

Colaboracións