Os nosos proxectos

A innovación permítenos transformar riscos en oportunidades

Liñas estratéxicas

Renovables e almacenamento

Apostamos por un mix enerxético equilibrado e unha xestión eficiente dos recursos renovables, desenvolvendo proxectos e iniciativas innovadoras.

Gas renovable

Desenvolvemos proxectos a escala comercial para producir e inxectar gas renovable na rede, o que fomenta un modelo enerxético sostible e circular.

Hidróxeno

Producimos este gas renovable vía electrólise utilizando preferentemente os excedentes de electricidade renovable para o seu uso no sector doméstico, industrial ou mobilidade.

Mobilidade sostible

Desenvolvemos solucións sostibles tanto no transporte pesado como o lixeiro, a través do uso e desenvolvemento do biometano, o hidróxeno verde, a electricidade e o GNV.

Xeración distribuída

Contamos con infraestruturas e sistemas intelixentes que permiten descentralizar os puntos de distribución de enerxía, o que revoluciona os modelos actuais.

Coñece os nosos proxectos de innovación

Cremos na innovación como unha aposta para fomentar a eficiencia enerxética, a sostibilidade e a loita contra o cambio climático. Por iso, desenvolvemos diferentes proxectos para afrontar os retos do sector enerxético como parte da nosa vocación e compromiso coa sociedade.

Xeración renovable e almacenamento

Campo de probas fotovoltaicas en La Nava

O proxecto consiste en instalar paneis bifaciais na planta fotovoltaica La Nava, en Cidade Real, para realizar probas e optimizar a súa xestión. O campo de probas xurdiu para maximizar a rendibilidade e competitividade das plantas fotovoltaicas, e impulsar así o desenvolvemento das enerxías renovables.

Xeración renovable e almacenamento

Proxecto de hibridación renovable StoreLAB

Consiste en acondicionar os parques eólicos de La Vega I e II, en Zamora, a xeito de laboratorio, para albergar sistemas de almacenamento, co obxectivo de verificar en condicións reais o seu funcionamento e explorar distintas posibilidades para mellorar a xestión deste tipo de plantas. Este proxecto, que supón un avance na hibridación de instalacións renovables con almacenamento, é a primeira destas características en España e supón un punto de inflexión para o desenvolvemento das enerxías renovables, xa que mellora o grao de dispoñibilidade destas e aumenta o nivel de firmeza do sistema eléctrico.

Gas renovable

Vertedoiro Elena

Outro caso de éxito foi a construción da planta de upgrading de biometano no vertedoiro Elena, un vertedoiro pechado que produce biogás situado nos terreos da emblemática actuación urbanística de Parc de L’Alba en Cerdanyola del Vallès. A instalación da planta permite a eliminación do queimado en facho do biogás xerado e o aproveitamento de gas renovable na rede de gas. Esta instalación foi, en xuño de 2021, a primeira en inxectar gas renovable procedente de vertedoiro na rede de distribución de gas de España.

Gas renovable

Unidade mixta de gas renovable

Un dos casos de éxito que a compañía levou a cabo neste ámbito é a Unidade mixta de gas renovable que, xunto con EnergyLab e a Empresa Pública de Depuración de Bens (A Coruña), conseguiu resultados notables, como a posta en marcha na depuradora de Bens dunha planta de purificación baseada en membranas e a primeira planta de metanación biolóxica en España. Ademais, vaise apostar pola investigación doutros gases renovables, como o hidróxeno verde e o bio-syngas, o que permitirá avaliar o seu impacto nas infraestruturas actuais e nas instalacións de consumidores finais.

Gas renovable

Planta de biometano de Vilasana

Planta agroalimentaria Porgaporcs, situada en Vilasana (Lleida) e propiedade de Ecobiogas, introduce todos os residuos orgánicos e zurros que recibe nun dixestor que xera biogás e que, unha vez refinado, se converte tamén en biometano. A planta dispón dun surtidor de biometano onde xa encheron os seus depósitos dous tipos de vehículos que forman parte do proxecto piloto: dous vehículos lixeiros da marca SEAT e un vehículo pesado da recollida de residuos municipais.

Hidróxeno

La Robla

Desenvolvemento da maior planta de hidróxeno verde de España, co obxectivo de producir ata aproximadamente 9.000 toneladas ao ano de hidróxeno renovable, a partir dunha planta fotovoltaica de 400 MW e un electrolizador de ata 60 MW, para cubrir consumo local, inxección a rede gasista e posibilitar unha futura exportación cara ao noroeste de Europa.

Mobilidade sostible

Rede nacional de hidroxeneiras

Proxecto para a construción de 38 hidroxeneiras distribuídas ao longo da xeografía nacional que busca dar servizo de recarga de hidróxeno á contorna urbana e interurbana, e potenciar así a mobilidade sostible na Península Ibérica.

Mobilidade sostible

Rede de puntos de carga renovable para coche eléctrico

Desenvolvemento dunha infraestrutura pública de cargadores rápidos e semirrápidos en contornas urbanas, poboacións de máis de 50.000 habitantes con obriga de dispoñer de zonas de baixa emisión, e interurbanas nas principais vías de comunicación cada 200 km, co obxectivo de democratizar o vehículo eléctrico e dar unha alternativa de infraestrutura de carga a todo cliente que non conte con esta na súa vivenda.

Mobilidade sostible

LNG on Wheels

Desenvolvemento dunha solución que facilitará a subministración de gas natural licuado (GNL) a través de camións cisterna, que se conectan directamente ao buque ou a outra infraestrutura de subministración, o que permite transportar o GNL a zonas que antes non eran accesibles.

Xeración distribuída

Laboratorio de autoconsumos

Desenvolvemos un laboratorio de tecnoloxías de autoconsumo e almacenamento electroquímico a pequena escala que nos permite compoñer as solucións máis eficientes para cada un dos casos que nos formulen os nosos clientes.

Hidróxeno

Proxecto Zeppelin

Ten como obxectivo xeral investigar un conxunto flexible de tecnoloxías de produción e almacenamento de hidróxeno verde baseadas no aproveitamento de residuos e subprodutos, buscando mellorar de forma significativa os custos e a eficiencia da produción deste vector enerxético.

Xeración renovable e almacenamento

Proxecto UNDERGY

O proxecto UNDERGY investigará as bases tecnolóxicas para mellorar a competitividade do almacenamento estacionario de enerxía renovable mediante hidróxeno verde. Formula o aproveitamento da enerxía renovable, integrando nunha rede intelixente a xeración renovable e o almacenamento estacional de enerxía de alta capacidade.