Seguridade e saúde

Nada é máis importante que a seguridade, a saúde e o benestar das persoas

Impulsamos a mellora continua nas condicións de traballo e na xestión da seguridade, a saúde e o benestar

Planificamos e desenvolvemos as nosas actividades asumindo que nada é máis importante que a seguridade, a saúde e o benestar das persoas. A nosa actuación vai máis alá do cumprimento das obrigas legais e outros requisitos, impulsando a mellora continua nas condicións de traballo e na xestión da seguridade, a saúde e o benestar, involucrando non só os profesionais da compañía, senón tamén os provedores, empresas colaboradoras, clientes e outros grupos de interese, co obxectivo de evitar e previr os accidentes e os danos á saúde, e proporcionando un ambiente seguro e saudable, así como favorecendo a súa saúde e benestar.

Os nosos eixos de actuación

O noso compromiso de Seguridade e Saúde baséase no desenvolvemento de cinco eixes de actuación, que son as pancas que guiaron a nosa transformación cultural.

1

Liderado

2

Empregados

3

Empresas colaboradoras

4

Seguridade de procesos

5

Sociedade

Saúde integral

Mantemos o firme compromiso de ofrecer aos nosos empregados un ambiente de traballo saudable e de benestar, traballando dende a excelencia e a innovación continua para poñer ao servizo dos empregados, os seus familiares, as empresas colaboradoras, clientes e contorna social na que a compañía opera unha estratexia global de saúde e benestar que abranga todo o necesario para o seu beneficio tanto na prevención, promoción e atención da saúde, de xeito personalizado, como na formación e información ao respecto de hábitos saudables, tendo en conta tanto as necesidades individuais coma as particularidades de cada país.

Visión Zero

Vision Zero é un enfoque transformador da prevención, impulsado pola Asociación Internacional da Seguridade Social ( AISS ou ISSA) para conseguir cero accidentes, enfermidades e danos no traballo, á que tamén se uniu a EU- OSHA, e cuxo obxectivo é fomentar a cultura preventiva nas organizacións.

Vision Zero integra as tres dimensións de seguridade, saúde e benestar en todos os niveis do traballo. Grazas á súa flexibilidade, Vision Zero é beneficiosa para calquera lugar de traballo, empresa ou sector de actividade, en todas as rexións do mundo, con obxecto de conseguir unha contorna de traballo máis seguro.