Oceanía

Australia

Australia é un país prioritario dentro dos nosos obxectivos estratéxicos para os vindeiros anos. Aspiramos a acadar unha capacidade instalada no país de 2,2 GW a 2025 enfocada no desenvolvemento de plantas de tecnoloxía eólica, solar fotovoltaica e de sistemas de almacenamento.

A nosa presenza remóntase a 2007 e sempre tivemos como obxectivo construír unha sólida carteira renovable que proporcione fontes de enerxía limpa e contribúan ao desenvolvemento de comunidades rurais e rexionais. Desenvolvemos a nosa actividade no país a través da nosa filial Global Power Generation (GPG).

Proxectos eólicos

Operamos actualmente os parques eólicos de Crookwell 2 e Berrybank 1, e ultimamos a entrada en operación de Berrybank 2. Ademais, traballamos nunha robusta carteira de proxectos en construción e desenvolvemento cunha potencia conxunta de 1,4 GW concentrados nos estados de Victoria, Nova Gales do Sur, Australia Occidental e Queensland.

Inaugurado en novembro de 2018, este proxecto sitúase en Nova Gales do Sur, a 90 quilómetros de Camberra, a capital australiana.

O parque eólico Crookwell 2 de 91 MW contribúe ao compromiso do Territorio da Capital Australiana (ACT, polas súas siglas en inglés) de fornecer o 100 % da súa enerxía eléctrica a partir de fontes renovables despois de que o Goberno do ACT outorgase a GPG o dereito a tarifa primada para a zona.

O proxecto conta con 28 aeroxeradores e produce un exceso de 300.000 megawatts/hora durante un ano normal, con cero emisións de carbono, unha subministración de enerxía equivalente ao consumo eléctrico de 41.600 fogares de Camberra.

O Goberno de Victoria anunciou, en novembro de 2018, a adxudicación a Global Power Generation (GPG) dun total de 180 MW de potencia de xeración nun proxecto eólico situado a aproximadamente 150 km da cidade de Melbourne.

A construción do parque, denominado Berrybank, levou consigo un investimento total de 284 millóns de dólares australianos e entrou en operación en 2020.

O parque eólico Berrybank 2 está situado ao sueste de Victoria (Australia) e atópase actualmente en fase de construción. Contará cunha capacidade instalada de 109 MW e 26 aeroxeradores. O investimento previsto ascende a 215 millóns de dólares australianos, equivalente a uns 131 millóns de euros.

A nova instalación está situada aproximadamente a 150 km de Melbourne, preto do parque eólico Berrybank 1, xa construído, polo que ambos os dous proxectos compartirán parte da infraestrutura de conexión, como a liña de transporte aérea que xa está en funcionamento.

Este proxecto foi adxudicado cun Acordo de Compra de Enerxía por parte do Goberno do Territorio da Capital Australiana (ACT) en setembro de 2020, por unha enerxía equivalente a 100 MW de capacidade.

Este parque foi adxudicado en setembro de 2020 a Snowy Hydro e GPG. Trátase dun parque eólico de 218 MW situado no estado de Victoria, aproximadamente a 300 km de Melbourne.

Estímase que o parque requirirá un investimento total de 359 millóns de dólares australianos (equivalente a 219 millóns de euros aproximadamente) e agárdase que entre en funcionamento no segundo semestre de 2022.

O contrato adxudicado consiste nun contrato PPA (acordo de compravenda de enerxía) a 15 anos polo 75 % da enerxía producida. Dadas as características do contrato adxudicado e as condicións do mercado australiano, un dos países máis atractivos para investir en renovables, o proxecto cumpre plenamente cos criterios de investimento e rendibilidade esixidos por Naturgy para a creación de valor.

En decembro de 2020, Global Power Generation recibiu a adxudicación dun contrato para construír este parque eólico de 97 MW situado en Hawkesdale, no estado de Victoria, aproximadamente a 270 km de Melbourne (Australia).

O contrato adxudicado é un contrato PPA (acordo de compra de enerxía) a 15 anos por unha enerxía equivalente a 97 MW de capacidade.

Este parque eólico de Hawkesdale será o quinto investimento de Naturgy en Australia, a través de GPG. Con este proxecto, Naturgy acadará unha capacidade renovable de máis de 700 MW no país.

Este proxecto está situado en Oberon, New South Gales, e constará de 47 turbinas cunha potencia total de aproximadamente 275MW.

Este proxecto está situado en Moyne, Victoria. Contará con 61 turbinas cunha potencia total de aproximadamente 360MW.

Recentemente conectamos á rede con éxito a nosa primeira instalación de almacenamento de baterías a nivel mundial, o que supón un fito histórico. Este proxecto reforzará a calidade da subministración na cidade de Canberra e acelerará a transición enerxética do país ao permitir unha maior introdución de enerxía renovable na rede.

A través dun sistema de baterías de Lithium-Ion cunha potencia de 10 MW e unha capacidade de almacenamento de 20 MWh, a ACT Battery poderá acumular electricidade de orixe renovable e envorcala á rede cando se requira para abastecer 3.000 fogares durante un período de dúas horas en momentos de menor produción eléctrica.

Un exemplo desta aposta polo país é o investimento que a compañía está a levar a cabo para construír o seu primeiro proxecto híbrido solar a nivel mundial combinando a tecnoloxía fotovoltaica e as baterías de almacenamento. O proxecto Cunderdin será punteiro a nivel tecnolóxico ao ser a primeira instalación híbrida solar que se desenvolverá no país, cun investimento de 160 millóns de euros.

A planta contará cunha capacidade solar fotovoltaica de 125 MW e un sistema de almacenamento de enerxía en baterías de ata 55MW/220 MWh.