España

Estamos presentes nos negocios da electricidade e o gas, dende a súa obtención ata a distribución e a comercialización.

O noso modelo de negocio diferénciase por:
 

 • ser líder no sector do gas
 • ser un referente no sector eléctrico


en ambos os dous casos é garantía de subministración regular de gas e electricidade, esencial para prestar un servizo de calidade e para o cumprimento da función social da compañía, ao tempo que proporcionamos unha ampla oferta de servizos de valor engadido e impulsamos a innovación sostible como motor de desenvolvemento.

Electricidade
Gas

Electricidade

Desenvolvemos e xestionamos activos de xeración de electricidade cun enfoque global e operamos en varias tecnoloxías

 • En xeración renovable contamos con capacidade de 4,4 GW (2,1 GW hidráulica, 1,9 GW eólica, 0,4 GW solar e 0,1 GW coxeración).

 

 • En xeración convencional contamos cunha capacidade de 8 GW (7,4 GW plantas de ciclo combinado e 0,6 GW nuclear).

 

 • Fomos a primeira enerxética que, a finais de 2018, presentou a solicitude de peche de todas as súas centrais de carbón en España.

 

 • Líder en comercialización de electricidade nos segmentos de gran consumo e residencial cunha cota do mercado total en España do 14,4 %, o que nos converte nun dos principais axentes do mercado español.

Realizamos actividades de distribución eléctrica a diferentes tipos de usuarios

España

Terceiro operador no mercado español onde distribuímos electricidade a 3,8 millóns de clientes

Redes

Contamos con 153.981 quilómetros de redes eléctricas

Liderazgo

Temos unha posición de liderado nos mercados nos que operamos e somos eficientes en termos de custos de operación e mantemento do negocio de distribución eléctrica

Somos líderes nos segmentos de gran consumo e residencial de comercialización de enerxía en España

Gran consumo e residencial

Somos un dos axentes principais do mercado español, líderes nos segmentos de gran consumo e residencial cunha cota de mercado total en España do 10%

Servizos de Valor Engadido

Temos unha oferta combinada de enerxía dual e ampla gama de servizos de valor engadido

Liderado

A posición de liderado na comercialización combinada de gas natural e electricidade presenta importantes vantaxes, como o menor custo de servizo, un servizo integrado ao cliente e menores custos de adquisición, sen esquecer a consecución dunha maior vinculación cos clientes

Gas

Distribuímos no mercado doméstico comercial e no industrial de grandes clientes

 • Distribuímos gas natural a 1.100 municipios en 9 comunidades autónomas.

 

 • Somos líderes no mercado español cunha cota de mercado do 68%.

 

 • Contamos con 5,4 millóns de clientes.

Máis de 11 millóns de clientes elixíronnos como a súa comercializadora

 • Traballamos nos segmentos retallista e grosista.

 

 • En España, somos a compañía líder no mercado de comercialización de enerxía.

 

 • Temos unha cota de mercado do 45,9% en España.

 

 • Somos líderes na oferta combinada de enerxía dual e ofrecemos unha ampla gama de servizos de valor engadido.