Unidade Mixta de gas renovable

Logos_Unidad Mixta de Gas Renovable-2 (1)

A Unidade Mixta de Gas Renovable está cofinanciada pola Axencia Galega de Innovación-Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación da Xunta de Galicia, e o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación.

Logos_Unidad Mixta de Gas Renovable_2-2 (1)

A Unidade Mixta de Gas Renovable é un proxecto conxunto de Naturgy, o Centro Tecnolóxico Energylab e EDAR Bens S.A., empresa pública supramunicipal que presta o servizo de depuración de augas residuais nos concellos da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros.

Esta Unidade Mixta está cofinanciada pola Axencia Galega de Innovación – Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Xunta de Galicia, e o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación. Unha maneira de facer Europa.

O obxectivo do proxecto é incrementar o coñecemento non só do biogás e o biometano, senón tamén doutros gases renovables como o hidróxeno verde e o gas de síntese, así como avaliar o seu impacto nas infraestruturas actuais e consumidores finais.

Dentro desta Unidade Mixta desenvolveranse cinco novas liñas de investigación:

1. Mellora na produción de biogás a través da codixestión e a recuperación de nutrientes.

2. Xeración de hidróxeno verde grazas ao aproveitamento enerxético do caudal de auga depurada, que será turbinada, xerarase hidróxeno a través da electrólise da auga.

3. Produción de biohidróxeno a través da fermentación escura, proceso biolóxico (etapas iniciais da dixestión anaerobia) mediante o que se xera hidróxeno a partir da degradación da materia orgánica.

4. Gasificación de lamas de depuradora para a obtención de bio-syngas (biogás de síntese).

5. Estudo do impacto do uso dos diferentes gases renovables e as súas mesturas, dende o punto de vista da inxección á rede de gas e o seu uso en aplicacións estacionarias e móbiles (vehículos).

  1.  
  1.  

A convocatoria

  1. A Axencia Galega da Innovación (GAIN) publicou o 20 de febreiro de 2020 a convocatoria de consolidación de unidades mixtas de investigación aliñadas cos retos estratéxicos e prioridades identificadas na RIS3 para Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, dentro do eixe 1 «Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación».

    Con esta liña de actuación preténdese consolidar, fortalecer e manter a actividade investigadora e innovadora das unidades mixtas de investigación creadas ao abeiro das convocatorias de axudas de GAIN dos anos 2016 e 2017, dando así continuidade e evolución ás expectativas, obxectivos e resultados das súas liñas de investigación e traballo co desenvolvemento de novas actividades e proxectos no marco destas, con vistas a conseguir os seguintes obxectivos: