Unitat Mixta de gas renovable

Logos_Unidad Mixta de Gas Renovable-2 (1)

La Unitat Mixta de Gas Renovable està cofinançada per l’Agència Gallega d’Innovació – Vicepresidència Primera i Conselleria d’Economia, Indústria i Innovació de la Xunta de Galicia, i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del programa operatiu Feder Galícia 2014-2020. Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Logos_Unidad Mixta de Gas Renovable_2-2 (1)
 1. La Unitat Mixta de Gas Renovable és un projecte conjunt de Naturgy, el Centro Tecnológico Energylab i EDAR Bens, S.A., empresa pública supramunicipal que presta el servei de depuració d’aigües residuals als ajuntaments de la Corunya, Arteixo, Cambre, Culleredo i Oleiros.

  Aquesta Unitat Mixta està cofinançada per l’Axencia Galega de Innovación – Vicepresidència Segona i Conselleria d’Economia, Empresa i Innovació de la Xunta de Galicia, i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu Feder Galícia 2014-2020. Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació. Una manera de fer Europa.

  L’objectiu del projecte és incrementar el coneixement no només del biogàs i el biometà, sinó també d’altres gasos renovables com l’hidrogen verd i el syngas, així com avaluar-ne l’impacte en les infraestructures actuals i consumidors finals.

  Dins d’aquesta Unitat Mixta es desenvoluparan cinc noves línies de recerca:

  1. Millora en la producció de biogàs a través de la codigestió i la recuperació de nutrients.
  2. Generació d’hidrogen verd gràcies a l’aprofitament energètic del cabal d’aigua depurada, que serà turbinada, es generarà hidrogen a través de l’electròlisi de l’aigua.
  3. Producció de biohidrogen a través de la fermentació fosca, procés biològic (etapes inicials de la digestió anaeròbia) mitjançant el qual es genera hidrogen a partir de la degradació de la matèria orgànica.
  4. Gasificació de llots de depuradora per a l’obtenció de bio-syngas (biogàs de síntesi).
  5. Estudi de l’impacte de l’ús dels diferents gasos renovables i les seves mescles, des del punt de vista de la injecció a la xarxa de gas i el seu ús en aplicacions estacionàries i mòbils (vehicles).

La convocatòria

 1. L’Axencia Galega da Innovación (GAIN) publica el 20 de febrer de 2020 la convocatòria de consolidació d’unitats mixtes de recerca alineades amb els reptes estratègics i les prioritats identificades en la RIS3 per a Galícia, cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del programa operatiu Feder Galícia, 2014- 2020, dins de l’eix 1 «Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació».

  Amb aquesta línia d’actuació es pretén consolidar, enfortir i mantenir l’activitat investigadora i innovadora de les unitats mixtes de recerca creades a l’empara de les convocatòries d’ajudes de la GAIN dels anys 2016 i 2017, donant així continuïtat i evolució a les expectatives, els objectius i els resultats de les seves línies de recerca i treball amb el desenvolupament de noves activitats i projectes en el marc d’aquestes, a l’efecte d’aconseguir els objectius següents: