Òrgans i normes de govern

Òrgans de govern

Consell d'Administració

El Consell d’Administració de Naturgy Energy Group, S.A. està format pel nombre de consellers que determina la Junta General dins dels límits fixats pels Estatuts socials.

Comissions del Consell d'Administració

En aquesta secció, es pot consultar la composició de les diferents comissions del Consell: d’Auditoria i de Nomenaments i Retribucions.

Política de Remuneracions dels Consellers

Política de remuneracions dels consellers i informe anual sobre remuneracions dels membres del Consell d’Administració.

Normes de govern

Estatuts socials

Posem a la vostra disposició per descarregar en format PDF, els Estatuts socials que regeixen la societat Naturgy Energy Group, S.A.

 

Baixar axiu

Reglament de la Junta General d'Accionistes

El Reglament de la Junta General d’Accionistes té per objectiu les actuacions quant a la convocatòria i el desenvolupament de les juntes generals, amb la garantia dels drets polítics dels accionistes.

Baixar arxiu

Reglament del Consell d'Administració i les seves Comissions

Aquest document estableix les normes d’organització i funcionament del Consell d’Administració i de les seves comissions.

Baixar arxiu