Remuneracions

Política de remuneracions dels consellers
Informe anual sobre remuneracions dels membres del Consell d'Administració

El Consell d’Administració de les societats cotitzades ha d’elaborar i publicar anualment un informe sobre remuneracions dels consellers (art. 541 de la Llei de societats de capital).

Historial d'informes anuals sobre remuneracions dels membres del Consell d'Administració