Remuneracións

Política de remuneracións dos conselleiros
Informe anual sobre remuneracións dos membros do Consello de administración

O Consello de administración das sociedades cotizadas debe elaborar e publicar anualmente un informe sobre remuneracións dos conselleiros (art. 541 da Lei de sociedades de capital).

Histórico de informes anual sobre remuneracións dos membros do Consello de Administración