Societat

Volem continuar contribuint al desenvolupament social i econòmic, i per fer-ho busquem nous usos per als emplaçaments

Les nostres accions en la transició envers una activitat baixa en carboni sempre es duen a terme de manera responsable amb la societat

En els treballs de desmantellament s’han considerat prioritaris els procediments de seguretat i les mesures mediambientals que no provoquin afectacions a tercers ni a l’entorn. Per aquest motiu, es prioritza que les tècniques de demolició comportin uns riscos mínims, i també que els materials i equips de desmantellament siguin revaloritzats i reciclats.

Per donar una segona vida als emplaçaments, hem traçat un pla d’inversió a les zones afectades que prioritza les tecnologies de generació més eficients, menys emissores i més respectuoses amb el medi ambient, entre les quals destaquen el compromís pel desenvolupament de parcs fotovoltaics i eòlics; el desenvolupament de tecnologies associades a la producció d’hidrogen, i les cessions de terrenys i instal·lacions a entitats i institucions perquè els dediquin a altres finalitats socials.

Ingressos

Ingressos rellevants per al municipi, mitjançant taxes i l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO), encara que no són recurrents

Generació

Generació de llocs de treball, tant qualificats com no qualificats, amb possibilitat de ser ocupats per persones de l’entorn

Actividat econòmica

Generació d’activitat econòmica a la zona, en alguns casos amb la contractació directa de serveis

Arran dels desmantellaments, hem traçat un pla d’inversió a les zones afectades que prioritza les tecnologies de generació més eficients, menys emissores i més respectuoses amb el medi ambient.

Els plans alternatius fins ara es concreten en:

  • Desenvolupament de parcs fotovoltaics i subestació.

  • Planta d’hidrogen verd juntament amb Enagás.

  • Planta de biomassa promoguda per un tercer.

  • Planta de fabricació d’hidromagnesita fent servir les instal·lacions de la dessulfuradora de la central.

  • Parcs eòlics de Meirama, As Encrobas i Teixos i subestació. Obtinguda la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) favorable per als parcs eòlics de Meirama el novembre del 2022 i As Encrobas el desembre del 2022.

  • Desenvolupament d’un hub de producció d’hidrogen verd juntament amb Repsol i Reganosa.

  • Planta de biogàs juntament amb Repsol i Reganosa.

  • Cessió a l’Ajuntament de Tineo del poblat annex a la central per dedicar-lo a finalitats socials, subjecte a l’obtenció d’ajuts per rehabilitar-lo.