Informes anuals

Aquí podreu baixar els següents documents, presentats en format PDF, corresponents als informes anuals de la nostra companyia.

Informe Anual Naturgy Energy Group S.A. 2022

Baixar informe en PDF
Baixar informe en HTML

Informe Anual Consolitat 2022

Baixar informe en PDF
Baixar informe en ZIP

La informació regulada és la remesa a la CNMV en format ZIP i HTML

Informes anuals 1998-2021

Informe Anual Consolidat 2021
Informe Anual Naturgy Energy Group S.A. 2021
Informe de Sostenibilitat i estat de Informació no financera 2021
Informe Anual Consolidat 2020
Informe Anual Naturgy Energy Group S.A. 2020
Informe de sostenibilitat i estat d’informació no financera 2020
Informe Anual Integrat 2019
Informe Financer Anual Naturgy Energy Group 2019
Informe Financer Anual Consolidat 2019
Informe Responsabilitat Corporativa 2019
Nova proposta d’aplicació del resultat 2019
Informe Anual Integrat 2018
Informe Financer Anual Naturgy Energy Group 2018
Informe Financer Anual Consolidat 2018
Informe Responsabilitat Corporativa 2018
Informe Anual Integrat 2017
Informe Financer Anual de Gas Natural SDG 2017
Informe de Responsabilitat Corporativa 2017
Informe Financer Anual Consolidat 2017
Informe anual 2016 consolidat
Informe Anual 2016 Gas Natural Sdg
Auditoria i control 2016
Responsabilitat corporativa 2016
Informe anual 2015 consolidat
Informe anual 2015 Gas Natural SDG
Auditoria i control 2015
Responsabilitat corporativa 2015
Informe Financer Anual 2014
Informe anual SDG 2014
Auditoria i control 2014
Responsabilitat corporativa 2014
Informe anual 2013 consolidat
Informe anual SDG 2013
Responsabilitat corporativa 2013
Auditoria i control 2013
Informe anual 2012 consolidat
Informe anual 2012 Gas Natural SDG
Responsabilitat corporativa
Auditoria i control
Informe anual 2012 consolidat
Informe anual 2012 Gas Natural SDG
Responsabilitat corporativa
Auditoria i control
Govern Corporatiu
Responsabilitat corporativa
Informe anual
Govern Corporatiu
Responsabilitat corporativa
Informe Anual
Govern Corporatiu
Responsabilitat corporativa
Informe Anual
Govern Corporatiu
Responsabilitat corporativa Corporativa
Informe Anual
Govern Corporatiu
Responsabilitat corporativa
Informe Anual
Govern Corporatiu
Responsabilitat corporativa
Informe Anual
Govern Corporatiu
Responsabilitat corporativa
Govern Corporatiu
Responsabilitat corporativa
Informe Anual
Responsabilitat corporativa
Informe Anual
Informe Anual