Vulnerabilitat energètica

Hem posat en marxa a tot Espanya un pla dirigit a persones vulnerables amb l’objectiu de reforçar i sistematitzar la gestió d’aquests clients, enfortir la col·laboració amb entitats del tercer sector i millorar els mecanismes de relació amb entitats socials.

El pla busca reforçar les accions que ja fèiem a través d’una vintena de mesures destinades a l’atenció i la protecció de clients vulnerables. Per aquesta raó, hem reforçat el nostre equip, que disposa d’aproximadament 60 persones per desplegar a escala nacional aquestes iniciatives de suport i assessorament tant a persones vulnerables com a administracions locals, autonòmiques i nacionals.

Aquestes accions responen al nostre compromís d’actuació davant de les situacions de vulnerabilitat.

Què fa Naturgy?

Sempre hem estat sensibles a la pobresa energètica i a les diferents situacions de dificultat dels nostres clients, per això facilitem el pagament i desenvolupem totes les operatives necessàries per agilitar els tràmits que permetin prioritzar les persones en situació de vulnerabilitat.

Actualment tenim acords signats arreu d’Espanya, amb diferents administracions, especialment amb comunitats autònomes, que permeten la protecció dels clients vulnerables.

El paper de la Fundació Naturgy

Rehabilitació d’habitatges

 Iniciativa solidària per millorar les condicions de vida de les famílies en situació de vulnerabilitat mitjançant la rehabilitació de les seves llars.

Escola d’Energia

 L’Escola d’Energia per formar tècnics dels Serveis Socials i famílies en temes relatius a l’eficiència energètica i el consum responsable.

Premi a la millor iniciativa social en energia

Donem visibilitat a aquelles persones, entitats o institucions que destaquen en l’àmbit social vinculat, directament o indirectament, a l’energia.

Voluntariat energètic

 La solidaritat i el compromís mou els nostres empleats voluntaris per assessorar directament persones en situació de vulnerabilitat energètica.

 

Accés a l'energía

Desenvolupem la nostra activitat en zones en què el subministrament d’energia no  ssoleix tota la població i, per a nosaltres, és una prioritat atendre les persones que viuen en aquestes àrees. Per això, treballem activament en el desenvolupament de les seves xarxes de distribució, per oferir-los un servei segur.

A més, som sensibles als diferents temes i situacions que comprometen el pagament del subministrament. Per aquesta raó facilitem, mitjançant diferents mecanismes, la continuïtat del subministrament i la protecció dels clients vulnerables. Així, hem desenvolupat sempre una política proactiva contra la pobresa energètica, protegint els nostres clients vulnerables a Espanya mitjançant el compliment de la legislació vigent i la promoció i impuls de convenis de col·laboració amb diferents organismes públics i privats.

Informació d’interès

Pla de Vulnerabilitat Energètica
Dossier
de premsa