Polítiques i codis de conducta

Fem front als reptes en matèria d'integritat a través d'un enfocament de gestió basat en polítiques, procediments i eines específiques

El nostre cos normatiu està sustentat en el Codi Ètic i complementat per, entre altres, el Codi Ètic del Proveïdor, la Política de Compliance, el Model de Prevenció Penal, la Política Anticorrupció, les polítiques fiscals, la Política de Drets Humans i altres normes i models de control que asseguren l’eficàcia de les operacions i la mitigació dels principals riscos en cada un dels àmbits de la companyia i garanteixen la continuïtat de les operacions.

Actuar com una companyia íntegra exigeix atendre i complir amb rigor les obligacions tributàries, per a la qual cosa disposem d’una estratègia fiscal i Política de Control i Gestió de Riscos Fiscals, que regula els principis bàsics que han de dirigir la nostra funció fiscal, així com les principals línies d’actuació per mitigar i guiar el correcte control dels riscos fiscals.

D’altra banda, el compromís amb la integritat implica entendre i gestionar no només els riscos propis, sinó tenir en consideració i incloure en la presa de decisions els riscos potencials que l’activitat de la companyia pot tenir sobre les persones. Amb això com a premissa, cobra especial rellevància la Política de Drets Humans que, a través dels seus deu compromisos, té en compte els grups d’interès que es puguin veure afectats per les nostres activitats i, en especial, els més vulnerables.

Apostem per l’ètica, la integritat i la transparència

Compromisos

Desenvolupem 8 compromisos rectors i 45 compromisos específics

Valors

El Comitè d’Ètica i Compliment vetlla pel compliment dels valors corporatius

Drets humans

Una auditoria interna verifica el compliment de la Política de Drets Humans

Pressupost

La nostra contribució fiscal el 2019 va superar els 2.955 milions d’euros

Codi Ètic

Disposem d’un codi ètic que marca les pautes de comportament per a administradors i empleats i d’un codi específic per a proveïdors.

Codi de bones pràctiques tributàries

El 2010 vam subscriure un codi, impulsat pel Govern d’Espanya i el Fòrum de Grans Empreses, que explicita les nostres obligacions tributàries.

Política de Responsabilitat Corporativa

Hem establert uns compromisos amb els grups d’interès enfocats a generar valor i garantir una relació adequada amb l’entorn.

Política de Drets Humans

Delimitem de manera precisa com la companyia ha d’incorporar els drets humans a la cultura corporativa i la gestió empresarial.

Política de relacions institucionals

Establim relacions en l’àmbit polític i institucional a fi de traslladar el nostre posicionament sobre les diferents opcions en les regulacions i polítiques públiques.

Política de relació amb comunitats

Mantenim un diàleg fluid amb les comunitats locals dels països on som presents per contribuir al seu desenvolupament.

Gestió dels actius nuclears

Definim de manera transparent estratègies, directrius i objectius de seguretat nuclear, protecció radiològica i gestió de residus.

Reglament d'abús de mercat (MAR)

Complim la normativa europea sobre abús de mercat (MAR).

Estratègia fiscal i política de control

Apliquem les directrius fonamentals per les quals es regeixen l’estratègia fiscal i la política de control i gestió de riscos fiscals.

Política de selecció de consellers