Reglament d’abús de mercat (MAR)

En el nostre ferm compromís permanent per complir la normativa vigent en els mercats on operem, tenim establerts mecanismes de control per assegurar el compliment de la normativa europea sobre abús de mercat (MAR).
 
 
El Reglament d’abús de mercat (MAR) del Parlament i el Consell Europeu està vigent des del 3 de juliol de 2016 i té per objectiu evitar les conductes següents:
L’ús d’informació privilegiada per realitzar operacions
La comunicació de manera il·lícita d’informació privilegiada
La manipulació o l’abús de mercats