Accesibilitat

El web corporatiu de Naturgy té com a prioritat l’acostament a l’usuari des de totes les perspectives, de manera que s’ha realitzat un disseny que permet percebre, entendre, navegar i interactuar amb el web.

 • El procés de conceptualització i disseny ha tingut en compte la metodologia anomenada disseny centrat en l’usuari, i ha estat validat amb usuaris finals a través de proves d’assaig real.

 

 • S’ha procurat l’accés de totes les persones, independentment de les seves condicions tant d’entorn (soroll, navegadors antics, connexions lentes…), com físiques (deficiències visuals, auditives, motrius, de llenguatge o relacionades amb l’envelliment).

 

 • Tecnològicament, s’ha desenvolupat garantint el compliment de les normes UNE i del W3C (World Wide Web Consortium), en el seu nivell intermedi (AA).

 

 • La capa de presentació s’ha basat en les recomanacions del W3C sobre els fulls d’estil en cascada, Nivell 2 (CSS2), i s’ha emprat l’estàndard recomanat en l’ús de codi HTML; per tant, seguint les recomanacions, utilitzem XHTML 1.0 Strict.

Amb tot això, s’han aconseguit alguns avantatges, com ara:

 • Codi HTML i fulls d’estil ajustats per garantir la correcta visualització i que fan que el nostre web s’adapti als diferents dispositius per aconseguir un accés a la informació gairebé universal.

 

 • A més, les mides de les fonts han estat definides amb unitats relatives perquè es puguin ampliar o disminuir des del navegador.

 

 • Navegació amb o sense fulls d’estil activats. Així mateix, navegació amb o sense JS activat. Amb tota aquesta tasca, s’ha aconseguit que el nostre sistema estigui preparat per oferir el nostre contingut als usuaris de manera universal.

 

 • La capa de presentació s’ha basat en les recomanacions del W3C sobre els fulls d’estil en cascada, Nivell 2 (CSS2), i s’ha emprat l’estàndard recomanat en l’ús de codi HTML; per tant, seguint les recomanacions, utilitzem XHTML 1.0 Strict.

Respecte a les funcionalitats ofertes, cal diferenciar tres casuístiques:

 • Les funcionalitats sense integració amb altres sistemes, que han estat desenvolupades en aquest projecte seguint les pautes indicades en les normes d’accessibilitat.

 

 • Les funcionalitats integrades amb altres sistemes: la complexitat tècnica d’integració amb aquests serveis n’ha impossibilitat el desenvolupament. En aquest sentit, Naturgy es compromet a seguir treballant per aconseguir que totes les seves aplicacions siguin totalment accessibles.

 

 • Les funcionalitats de tercers: el nostre compromís amb l’accessibilitat es fa extensible a totes les empreses col·laboradores amb què treballem. Per tant, se’ls ha sol·licitat a totes el seu compromís en la gestió per garantir l’accessibilitat de les seves aplicacions.

Enllaços relacionats