Innovem per a tu

La innovació és una de les nostres palanques clau de creixement

La manera de concebre la innovació ens permet transformar els riscos en oportunitats, com a contribució a la creació d’una companyia àgil i capaç de viure amb solvència en un marc de transformació constant.

A més, habilita la incorporació de pràctiques noves o millors, nous models de negoci i tecnologies que permeten que siguem més eficients i competitius, sempre a l’avantguarda i posant el client en el centre de tot el nostre esforç.

Línies estratègiques

Desenvolupem projectes per produir i injectar gas renovable a la xarxa per fomentar un model energètic sostenible i circular. Un producte d’economia circular 100% renovable que converteix un residu en una solució.

Produïm aquest gas renovable, cridat a ser el vector energètic del futur, via electròlisi amb els excedents d’electricitat renovable per al seu ús al sector domèstic, industrial o mobilitat.

Promovem infraestructures i sistemes intel·ligents per descentralitzar els punts de distribució d’energia cosa que transforma els models actuals i genera noves oportunitats de negoci.

Desenvolupem solucions sostenibles per al transport pesant i lleuger, a través del ús i desenvolupament del biometà, l’hidrogen verd, l’electricitat i el GNV. Apostem per combustibles alternatius per descarbonitzar l’economia.

Apostem per un mix energètic equilibrat i una gestió eficient dels recursos renovables, a partir de projectes i iniciatives innovadores en generació renovable, com l’eòlica offshore flotant o la hibridació amb emmagatzematge.

Els nostres projectes d'innovació

Emmagatzematge

Projecte d’hibridació renovable StoreLAB

Hidrogen

Planta d’hidrogen verd de La Robla

Movilitat sostenible

LNG on Wheels

Innovació oberta

Mantenim una actitud oberta i innovadora per identificar oportunitats i desenvolupar nous models de negoci que atenguin les demandes del mercat i dels clients. Naturgy afavoreix l’emprenedoria, tant dins de la companyia com en col·laboració amb universitats, empreses emergents, organismes de recerca, emprenedors o administracions públiques.

Innovahubs

A través de les iniciatives d’innovació oberta, mantenim una actitud oberta per observar i identificar oportunitats, tendències i conèixer l’estat i el desenvolupament de nous models de negoci i serveis, així com els seus avenços, amb l’objectiu de trobar noves idees que puguin atendre les demandes dels mercats i els clients.

Contacte: innovahub@naturgy.com

Connecting Energy és un programa per impulsar la digitalització i incubar projectes en transició energètica