Anllares

Les instal·lacions de la central tèrmica d’Anllares estan situades a Anllares del Sil, a Lleó

La central tèrmica d’Anllares estava ubicada a Anllares del Sil, al terme municipal de Páramo del Sil, a la província de Lleó. El nucli urbà més important de la zona és Ponferrada, a uns 40 km al sud de l’emplaçament de la central. La instal·lació és propietat de les empreses Naturgy Generación, SLU i Endesa Generación en proporció de dos terços i un terç, respectivament. Per explotar-la comercialment, es va constituir una agrupació d’empreses denominada “Central Térmica de Anllares – Comunidad de bienes”, i Naturgy era la responsable de gestionar-la.

Dades d’interès

1982

Any en què va començar l’operació comercial

Instal·lacions adjacents

Embassament d’abocador de cendres i escòries

01/07/19

Data en què va començar el desmantellament

29 mesos

Termini estimat d’acabament del desmantellament

98%

Grau de realització del desmantellament

Avantatges
Desavantatges

En la definició dels treballs de desmantellament s’han considerat prioritàries les mesures mediambientals i els procediments de seguretat per dur-lo a terme de manera adequada i sense afectacions a tercers ni a l’entorn.

Els edificis i les instal·lacions de les centrals presenten diferents tipus i combinacions d’elements estructurals, per això en la metodologia de desmuntatge i demolició s’està fent servir una combinació de procediments, tant manuals com mecànics i en alguns casos combinats, amb la utilització d’explosius mitjançant l’execució de voladures controlades.

Treballs de desmantellament efectuats

Fins ara s’han fet els treballs de desmantellament següents: 

 
  • S’han completat les tasques de neteja i eliminació d’atmosferes explosives de dipòsits i circuits. 

  • S’han desmantellat els sistemes elèctrics (inclosos els trafos de potència), els equips principals (turbina, alternador, molins, ventiladors…) i bona part de les canonades d’interconnexió entre caldera i turbina, després d’haver-ne retirat l’aïllament tèrmic.

Contractacions locals

Per a aquestes tasques es disposa d’unes 90 persones en obra, de les quals són de contractació local les següents:

 
  • 9 persones provenen de la llista de l’Institut de Transició Justa (7 són residents a Cerceda, Ordes o Carral).

  • 17 persones residents a Cerceda, Ordes o Carral.

  • 45 persones residents en altres ajuntaments de la província.

  • Participació puntual d’empreses locals.

Naturgy completa amb èxit la voladura de la torre de refrigeració de la central tèrmica d’Anllares

Després d’unes quantes setmanes de preparació, avui Naturgy ha fet amb èxit la voladura controlada de la torre de refrigeració de la central tèrmica d’Anllares. L’operació s’ha dut a terme amb les màximes mesures de seguretat, el mínim impacte ambiental i amb un compliment rigorós de la normativa vigent. La torre, amb forma d’hiperboloide, tenia una alçària d’aproximadament 111 metres i un diàmetre a terra de 33 metres, cosa que representava un volum d’uns 745.000 m3 i un pes de més de 8.000 tones.

Naturgy completa amb èxit la voladura de la caldera de la central tèrmica d’Anllares

Després d’unes quantes setmanes de preparació, avui Naturgy ha fet amb èxit la voladura controlada de la caldera de la central tèrmica d’Anllares. L’operació s’ha dut a terme amb les màximes mesures de seguretat, el mínim impacte ambiental i amb un compliment rigorós de la normativa vigent. La caldera tenia una alçària de 61 metres i un pes estimat de 8.200 tones.

Naturgy completa amb èxit la voladura de la xemeneia de la central tèrmica d’Anllares

Després d’unes quantes setmanes de preparació, avui Naturgy ha fet amb èxit la voladura controlada de la xemeneia de la central tèrmica d’Anllares. L’operació s’ha dut a terme amb les màximes mesures de seguretat, el mínim impacte ambiental i amb un compliment rigorós de la normativa vigent.

Informació d'interès