La Robla

La central tèrmica de La Robla estava situada al terme municipal de la Robla, a la província de Lleó

La central tèrmica de La Robla era a 25 km al nord de la capital de la província de Lleó. La parcel·la de la central s’ubica en un emplaçament estratègic de bones comunicacions per carretera i ferrocarril, que permet minimitzar els costos de transport de mercaderies, primeres matèries i productes.

Dades d’interès

1971

Any en què va començar l’operació comercial

Instal·lacions adjacents

Abocador de guixos, cendres i escòries

25/01/21

Data en què va començar el desmantellament

41 mesos

Termini estimat d’acabament del desmantellament

78%

Grau de realització del desmantellament

Avantatges
Desavantatges

En la definició dels treballs de desmantellament s’han considerat prioritàries les mesures mediambientals i els procediments de seguretat per dur-lo a terme de manera adequada i sense afectacions a tercers ni a l’entorn.

Els edificis i les instal·lacions de les centrals presenten diferents tipus i combinacions d’elements estructurals, per això en la metodologia de desmuntatge i demolició s’està fent servir una combinació de procediments, tant manuals com mecànics i en alguns casos combinats, amb la utilització d’explosius mitjançant l’execució de voladures controlades.

Trabajos de desmantelamiento realizados
Los trabajos de desmantelamiento que se han realizado hasta la fecha:  
 
 • Se han completado las tareas de limpieza y eliminación de atmósferas explosivas de depósitos y circuitos.  
 • Se han desmantelado los sistemas eléctricos (incluidos los trafos de potencia), y los equipos principales (turbina, alternador, molinos, ventiladores, …) y buena parte de las tuberías de interconexión entre caldera y turbina, tras haber retirado previamente el aislamiento térmico de las mismas.
Contrataciones locales
Estos trabajos cuentan con unas 90 personas en obra, de las que las siguientes son de contratación local: 
 
 • 9 personas procedentes del listado del Instituto de Transición Justa (de ellas 7 residentes en Cerceda, Ordes o Carral).
 • 17 personas residentes en Cerceda, Ordes o Carral.
 • 45 personas residentes en otros ayuntamientos de la provincia.
 • Participación puntual de empresas locales

Projectes

Tres projectes de generació fotovoltaica, amb un total de 600 MW, que s’espera que generin 2.400 llocs de treball directes i 1.900 llocs de treball indirectes:

 • Los Corrales (250 MW)

 • La Serna (50 MW)

 • La Prada (300 MW)

Planta de producció d’hidrogen renovable, juntament amb Enagás Renovable, que assolirà una capacitat de producció màxima de 280 MW. Aquesta nova planta, amb una inversió estimada de 485 milions d’euros, està previst que entri en funcionament el 2026. La planta permetrà evitar l’emissió a l’atmosfera de més de 430.000 tones anuals de CO2, cosa que contribuirà a la descarbonització dels processos industrials i al desenvolupament de la mobilitat sostenible.

Sistema d’emmagatzematge elèctric amb bateries d’ió-Li connectades stand-alone. L’objectiu del projecte és aportar estabilitat a la xarxa i permetre que es compassi la generació, cada vegada més renovable, i el consum. La bateria tindrà una capacitat de 40MWh i una potència de 20 MW. L’ocupació prevista és de 15 llocs de treball directes durant la fase de construcció i 1 lloc de treball directe durant la fase d’operació i manteniment.

Projectes en estudi

A més a més, estan en estudi els projectes següents, que serien executats per tercers:

Projecte 1

Projecte Roblum, consistent en una central elèctrica de 50 MW de biomassa (forestal i agrícola) promoguda per Reolum i condicionada a la subhasta de generació amb biomassa i l’obtenció d’autoritzacions administratives.

 • Tecnologia renovable (neutra en CO2) i gestionable.

 • Emplaçament idoni (disponibilitat d’aigua, connexió a la xarxa elèctrica i logística).

 • Inversió rellevant i activitat econòmica sostinguda.

 • Creació d’ocupació directa (construcció i explotació) i indirecta (explotació sostenible de les muntanyes).

 • Ingressos suplementaris per als agricultors de la zona per la utilització de subproductes agrícoles.

Projecte 2

Projecte de reutilització d’una part de les instal·lacions (dessulfuradora) per fabricar materials comercials a partir de subproductes. Cal fer proves a escala real i s’estan analitzant els impactes sobre el desmantellament.

Projecte 3

Projecte per convertir l’antiga residència i/o els habitatges dels empleats en un centre de lleure i de vacances orientat a famílies monoparentals o vulnerables i a menors (en estudi per part de Fundació Naturgy).

Naturgy i Enagás Renovable presenten a La Robla la futura planta d’hidrogen renovable, la capacitat de producció de la qual es multiplicarà fins a 280 MW

Aquesta nova planta, que està previst que es posi en marxa prevista el 2026 i amb una inversió estimada de 485 milions d’euros, s’ubicarà als terrenys de l’antiga central tèrmica de Naturgy, el tancament definitiu de la qual va ser autoritzat el 2020 i que actualment s’està desmantellant. Naturgy i Enagás Renovable han constituït la societat conjunta Robla Hub per tirar endavant el projecte.

Naturgy completa amb èxit la voladura de les torres de refrigeració de la central tèrmica de La Robla

Naturgy ha fet avui amb èxit la voladura controlada de les torres de refrigeració de la central tèrmica de La Robla, després d’unes quantes setmanes de preparació. L’operació s’ha dut a terme amb les màximes mesures de seguretat, el mínim impacte ambiental i amb un compliment rigorós de la normativa vigent. El desmantellament de la central es desenvolupa segons el programa establert i ja s’han executat prop del 50% dels treballs previstos.

Enagás i Naturgy impulsen a Lleó la planta d’hidrogen verd més gran d’Espanya

Enagás i Naturgy promouran conjuntament la producció d’hidrogen verd a La Robla. El projecte, que s’emmarca dins de la iniciativa Green Crane i està promogut per Enagás, ja ha estat presentat prèviament com a candidat a projecte d’interès comú europeu (IPCEI) i projecte per a la transició justa a Castella i Lleó.

Información de interés