Política de Drets Humans

Desitgem ser un agent actiu per a la protecció dels drets humans en el nostre àmbit d’influència i en funció del grau d’impacte. De manera coherent amb el Codi ètic i amb els deu principis del Pacte Mundial de Nacions Unides, formalitzem el nostre compromís en aquesta matèria. 

Objetius

Abast i àmbit d'aplicació

Compromisos ambs els drets humans

Evitar pràctiques discriminatòries o que menyscabin la dignitat de les persones
Erradicar l'explotació laboral infantil
Assegurar la llibertat d'associació i negociació i negociació col·lectiva
Protegir la salut de les persones
Assegurar una feina i salari adequats
Compromís amb les persones vinculades a proveïdors, contractistes i empreses col·laboradores i socis de negoci
Respectar a les comunitats indígenes i els modes de vida tradicionals
Protegir a les instal·lacions i les persones des del respecte als drets humans
Donar suport i promoure el respecte als drets humans en la comunitat circumdant
Contribuir a combatre la corrupció i protegir la privacitat

Procediments per al compliment de la Política de Drets Humans

Impulsem el coneixement dels drets humans en el seu àmbit d’actuació, donant suport a iniciatives internacionals com el Pacte Mundial de Nacions Unides.

La companyia analitzarà els principals factors de drets humans que cal considerar en els seus entorns d’operació, tant en l’àmbit del país com en el de la mateixa operació de la companyia. 

  • Els empleats de la nostra companyia tenen l’obligació de posar en coneixement de la companyia, de manera confidencial i sense represàlies, qualsevolincompliment dels compromisos recollits en aquesta política que poguessin observar.

Anualment, definirem indicadors específics que reflecteixin la posada en pràctica dels compromisos d’aquesta política, i també de les possibles controvèrsies sorgides en aquest àmbit en els seus diferents entorns d’operació.