Política de relació amb les comunitats

Compromís social

Des del marc de la nostra Política de drets humans, adquirim un ferm compromís amb el respecte de les comunitats locals. Per assolir aquest compromís, són aspectes clau l’avaluació de l’impacte social que les activitats de la companyia puguin tenir sobre les comunitats afectades i la contribució a la millora de les seves condicions de vida.

Estem compromesos amb el desenvolupament econòmic i social de les regions en les quals desenvolupem les nostres activitats, i hi aportem coneixements, capacitat de gestió i creativitat, i a més dediquem part dels beneficis a la inversió social.

El diàleg fluid i permanent amb la societat ens permet conèixer les expectatives i els interessos de les comunitats on operem per tal de poder implicar-nos en el seu desenvolupament i procurar donar la resposta més adequada a les seves necessitats. 

Principis de la companyia

Identificar les comunitatss afectades per l´actividad de la companyia, conèixer les seves necessitats i aspiracions 

Analitzar els impactes i els potencials riscos ambientals i socials que l seva activitat pugi producir en les comunitats

Informar la comunitat i convidar-la a participar en les diferents fases del projecte a traves d´un proceés de consulta

Incorporar, en els estudis dávaluació de límpacte, les oportunitats identificades en el dàleg amb les comunitats que fomenten el desnvolupament sostenible

Establir una comunicació sistemàtica i relació ambles comunitats que garanteixi que reben la infomació de manera clara actualizada i eficaç