Comissions del Consell d’Administració

Les regles d’organització i funcionament de les diferents comissions del Consell d’Administració es troben contingudes al Capítol V del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell d’Administració de Naturgy Energy Group, S.A. i als Estatuts socials de la companyia.

Comissió d'Auditoria i Control
President
D. Claudi Santiago Ponsa
Vocals-Consellers
D. Pedro Sainz de Baranda Riva
Dª. Helena Herrero Starkie
D. Ramón Adell Ramón
Theatre Directorship Services Beta, S.à.r.l. (D. José Antonio Torre de Silva López de Letona)
Comissió de Nomenaments, Retribucions i Govern Corporatiu
President
D. Pedro Sáinz de Baranda Riva
Vocals-Consellers
D. Claudi Santiago Ponsa
D. Enrique Alcántara García-Irazoqui
D. Rajaram Rao
Rioja S.à.r.l. (D. Javier de Jaime Guijarro)
Comissió de Sostenibilitat
Presidenta
Dª Helena Herrero Starkie
Vocals-Consellers
Dª Isabel Estape Tous
Dª. Lucy Chadwick
D. Jaime Siles Fernández Palacios